ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563.

พาณิชย์เปิดผลการแข่งขันแฮกกาธอน

406 1
พาณิชย์เปิดผลการแข่งขันแฮกกาธอน

"พาณิชย์" เผยผลการแข่งขัน "แฮกกาธอน : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน" ได้ผู้ชนะการประกวด 3 ทีม รับเงินรางวัลรวม 160,000 บาท เตรียมนำโมเดลที่เสนอไปพัฒนาระบบข้อมูล Big Data สร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไป

นางวรรณภรณ์ เกตุทัตรอง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการจัดการแข่งขัน "แฮกกาธอน" (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน"ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด จัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเสนอแนวทางในการออกแบบโมเดลทางเทคนิคเพื่อการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบมาตรฐานด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการด้านการค้าระหว่างประเทศของกรมฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากเปิดรับสมัครมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 15 ทีม ทีมละ 3-5 คนซึ่งแต่ละทีมล้วนมีความสามารถ โดยใช้เวลาแข่งขันตามโจทย์ที่กำหนดเป็นเวลา 2 วัน(17-18 ส.ค.2562) จนกระทั่งได้สุดยอดทีมที่เป็นเลิศ สามารถออกแบบโมเดลการใช้ข้อมูลBig Data เพื่อค้นหาโอกาสในการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จำนวน 3 ทีม คือรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ทีม "Rial and Friends" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ทีม "Salted egg" จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง : ทีม"คิดไม่ออกบอกสาม" จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะได้รับเงินรางวัลรวม160,000 บาท ดังนี้ ทีมชนะเลิศ 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ2 30,000 บาท

สำหรับทีม "Rial andFriends" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอหัวข้อเรื่องการนำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศมาวิเคราะห์ตามพันธกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เพื่อแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพสินค้าในการส่งออกโดยมีรูปแบบการทำงาน คือ การขยายช่องทางการตลาดแก่สินค้าและบริการของไทยพร้อมแสวงหาโอกาสจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศและดูสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศนั้นดูความต้องการของสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกประเทศหรือเฉพาะประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพสินค้าในการส่งออก

ส่วนทีม "Salted egg"จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เสนอหัวข้อเรื่องการนำเสนอข้อมูลการค้าระหว่างประเทศการขยายตัวของการส่งออกสินค้าศักยภาพและวัฏจักรของสินค้า โดยจะดูอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยและนำมาเปรียบเทียบกับสินค้าศักยภาพโดยจัดกลุ่มตาม HS Code 4digits และดูวัฏจักรการหดตัวและขยายตัวของแต่ละประเทศนำมาเปรียบเทียบกับแนวโน้มของตลาดโลก พร้อมแนะนำตลาดและสินค้าที่ควรจะการส่งออกและสินค้าที่นำเข้าจากทั่วโลกเยอะแต่นำเข้าจากไทยน้อยจะมีวิธีการเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้า

ขณะที่ทีม "คิดไม่ออกบอกสาม"จากธนาคารไทยพาณิชย์ เสนอหัวข้อเรื่อง นำข้อมูลการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆโดยการใช้ GDP และ Community Trade และใช้Predictive Model เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์การส่งออกโดยจะนำข้อมูลสินค้าส่งออกของประเทศไทยแต่ละปีที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงพร้อมคัดเลือกสินค้าศักยภาพ และหาประเทศคู่ค้าของไทยเพื่อการวางกลยุทธ์ในการส่งออก และเปรียบเทียบกับ Supply ของประเทศแล้วสรุปออกมาเป็นคะแนนเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

นางวรรณภรณ์กล่าวว่า ในปัจจุบันทุกส่วนราชการได้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนงานบริการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนแต่ยังขาดการออกแบบโมเดลหรือแนวคิดในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (BusinessAI) เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันแฮกกาธอนในครั้งนี้

 "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะนำไอเดียและแนวคิดที่ได้จากผู้ชนะการแข่งขันไปใช้ในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละสาขาเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป"นางวรรณภรณ์กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์