ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563.

ลุ้นคำพิพากษา 21 ส.ค. ปม"ซีพี"ขอเพิกถอนมติโครงการอู่ตะเภาแสนล้าน

1.4K 15
ลุ้นคำพิพากษา 21 ส.ค. ปมซีพีขอเพิกถอนมติโครงการอู่ตะเภาแสนล้าน

กรณีกลุ่ม "ซีพี" ขอเพิกถอนมติคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนโครงการพัฒนาอู่ตะเภาแสนล้านหลังปรากฏชัด ถูกตัดสิทธิ์เพราะยื่นเอกสารเกินเวลาที่กำหนด ผิดกฎชัดเจน จับตาคำพิพากษาทางการออกมาอย่างไร จะสร้างบรรทัดฐานใหม่วงการประมูลงานของไทยหรือไม่ !!!???

ตุลาการผู้แถลงคดี แถลงความเห็นกรณี "กลุ่มซีพี" ในนาม "ธนโฮลดิ้งและพันธมิตร" ฟ้องค้านมติคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 2 แสนล้าน โดยให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับซองเทคนิคและราคาที่อ้างเหตุผลยื่นซองเกินเวลา โดยระบุว่าเป็นเพียงขั้นตอนทางธุรการ หากให้ซีพีร่วมประมูลจะทำให้รัฐได้ประโยชน์มากกว่า เพราะมีการแข่งขันเสนอราคามากขึ้น


วันนี้ ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 757/2562 ระหว่าง บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวกรวม 4 คน ในฐานะผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี / โดย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก ฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีมติไม่รับซองข้อเสนอของ "กลุ่มธนโฮลดิ้ง" บางรายการ ได้แก่ ข้อเสนอตัวจริงกล่องที่ 6 (ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ) และตัวจริงกล่องที่ 9 (ข้อเสนอด้านราคา) โดยอ้างว่า กลุ่มธนโฮลดิ้งฯ ด้ยื่นข้อเสนอเกินกำหนดเวลา / คำสั่งไม่รับซองข้อเสนอ / ทำให้ กลุ่มธนโฮลดิ้ง ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ศาลได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องแถลงปิดคดีแล้ว จากนั้น "ตุลาการผู้แถลงคดี" ได้แถลงความเห็นในคดีนี้ว่า เห็นควรให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เฉพาะที่ไม่ให้รับซองเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา เพราะเห็นว่ากระบวนการการรับซอง เป็นกระบวนการที่กระทำต่อเนื่องตั้งแต่ผู้เสนอราคามาแจ้งลงทะเบียนในช่วงเที่ยง และมีการรับเอกสารมาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการส่งซองเกินเวลาเป็นเพียงแค่ขั้นตอนทางธุรการเท่านั้น และการเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ไม่ให้รับซอง / จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐ เพราะจะทำให้เกิดการแข่งขันเสนอราคาในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น

สำหรับการอ่านความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดี เป็นขั้นตอนหนึ่งในวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยตุลาการผู้แถลงคดีคือตุลาการที่นั่งฟังรายละเอียดในคดีมาตั้งแต่ต้น แต่ความเห็นของ "ตุลาการผู้แถลงคดี" จะไม่ผูกพันการพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง สำหรับคดีนี้มีนัดอ่านคำพิพากษาจากองค์คณะตุลาการ ในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องพิจารณาคดี 2 ชั้น 3 อาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดี ถือว่าพลิกความคาดหมายพอสมควร และทำให้ทิศทางคดีเปลี่ยนไปจากเดิมที่ "กลุ่มธนโฮลดิ้งฯ" หรือ "ซีพี" มีแนวโน้มเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะพ่ายแพ้ไปในยกแรกที่มีการยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ รับซองข้อเสนอของ "กลุ่มธนโฮลดิ้งฯ" ไว้พิจารณาตามขั้นตอนไปก่อน แต่ศาลสั่งยกคำร้อง เพราะยังไม่เห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เส้นทางคดีนี้ กลุ่มธนโฮลดิ้งฯ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม จากนั้นศาลได้นัดไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม และวันที่ 28 พฤษภาคม ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ทำให้มีการคาดหมายกันว่า คำพิพากษาของศาลปกครองกลางก็น่าจะเป็นไปในทิศเดียวกัน คือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนฯ กระทำตามกฎหมายและข้อกำหนดแล้ว ซึ่งจะทำให้ "กลุ่มธนโฮลดิ้งฯ" หลุดจากการเป็นผู้เสนอราคาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อกำหนดในเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ ระบุไว้ชัดเจนว่า กองทัพเรือจะเปิดให้มีการรับซองข้อเสนอของเอกชนก่อนหรือหลังกรอบเวลาที่ประกาศไว้มิได้ ขณะที่ "กลุ่มธนโฮลดิ้งฯ" ได้ยื่นซองข้อเสนอบางส่วนเลยเวลาที่กำหนดไป 9 นาที โดยอ้างว่าเป็นเพราะการจราจรติดขัด

น่าจับตาว่า หากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาไปในแนวเดียวกับ "ตุลาการผู้แถลงคดี" คือการยื่นซองเทคนิคและซองราคาเกินเวลาที่กำหนด ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ เป็นเพียงขั้นตอนทางธุรการ และการมีเอกชนร่วมประมูลมากๆ รัฐจะได้ประโยชน์แล้ว สุดท้ายก็จะมีคำถามตามมาว่า การประมูลโครงการใหญ่ๆ จะมีกำหนดเวลาการยื่นซองเอาไว้เพื่ออะไร

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend