ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

วีรศักดิ์สั่งปั้นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

400 5
วีรศักดิ์สั่งปั้นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

กระทรวงพาณิชย์ รองรับสังคมผู้สูงอายุ เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สร้างความเป็นเลิศแก่ธุรกิจด้านการบริการ ยกระดับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของไทยให้เป็นที่ยอมรับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน...เจาะตลาดเอาใจวัยเกษียณจากทั่วโลก หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางด้าน Home Care ของภูมิภาค เพื่อดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย การจัดทำแผนการเงิน การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อยกระดับให้ธุรกิจเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการในประเทศและระดับสากลรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นและจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้รวมถึงเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วย


ทั้งนี้ เบื้องต้นให้เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในเชิงลึกและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยจัดอบรมหลักสูตร "ปฏิบัติการพิชิตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่20 - 22 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 3 วัน (18 ชั่วโมง) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทยและสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุองค์กรภาคเอกชนชั้นนำในด้านธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมาร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) การบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้บริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

อย่างไรก็ตาม จากอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักรเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงและอายุขัยของประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางของคนสูงวัยจากทั่วโลกที่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อน หรือใช้ชีวิตยามบั้นปลายนับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการสร้างธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการ (Demand)ของประชากรผู้สูงอายุจากทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าถือเป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ๆของผู้ประกอบการที่ต้องตีโจทย์ให้แตกว่าธุรกิจหรือสินค้าประเภทไหนที่เจาะตลาดกลุ่มนี้ได้เพื่อรองรับความต้องการจำนวนมาก

"ด้วยศักยภาพการเติบโตในระยะยาวผู้ประกอบธุรกิจไทยควรเริ่มติดตามและทำความเข้าใจการเปลี่ยนไปของโครงสร้างและพฤติกรรมของสังคมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การหากิจกรรมที่เหมาะสมการก่อสร้างที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องการคนดูแลช่วยเหลือรวมถึงสถานที่ตั้งของธุรกิจควรจะตั้งอยู่ใกล้สถานพยาบาลเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางของผู้สูงอายุในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ควรหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นจุดแข็งของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล"

อย่างไรก็ดีการดูแลผู้สูงอายุเป็นงานบริการที่ต้องใช้ความอดทนความเข้าใจ ต้องมีความรู้ด้านการพยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจึงทำให้บุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุขาดแคลนอย่างต่อเนื่องไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจึงมีความน่าสนใจและยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาวรมช. กล่าวสรุป

ปัจจุบันผู้มีประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย จำนวนประมาณ 800 รายแบ่งเป็นนิติบุคคล จำนวน 273 ราย คิดเป็น  34.125%และบุคคลธรรมดา จำนวน 527 ราย คิดเป็น 65.875%

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์