ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ประยุทธ์ ตั้ง คงชีพ นั่งโฆษกกลาโหม อีกสมัย

664 8
ประยุทธ์ ตั้ง คงชีพ นั่งโฆษกกลาโหม อีกสมัย

พลเอก ประยุทธ์ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม อีกสมัย ในรัฐบาลประยุทธ์ 2 หวังให้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมในภาพรวม


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่องการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหม สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ความว่า เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมและสาธารณะชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้ง พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม โดยมีอำนาจหน้าที่ ประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว และให้ข้อมูลแก่สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมในภาพรวม / ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ในการขอรับการสนับสนุนข้อมูลการปฎิบัติงาน ในอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคำสั่งนโยบายของกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง / ปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย / และให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ โดยถือเป็นความสำคัญร่วมกันในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมและสาธารณชน เพื่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงกลาโหม กับส่วนราชการอื่น และประชาชน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์