ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563.

ทบ. เปลี่ยนหลักสูตรฝึกทหารใหม่ เอาแนวทางพระราชทานมาปรับใช้

2.0K 30
ทบ. เปลี่ยนหลักสูตรฝึกทหารใหม่ เอาแนวทางพระราชทานมาปรับใช้

กองทัพบก เตรียมเปลี่ยนการฝึกทหารใหม่ มาใช้แนวทางหลักสูตรพระราชทาน "พลทหารต้นแบบ" โดยนำทหารใหม่ 100 นาย ที่ผ่านหลักสูตรแล้ว เดินสายไปทำการฝึกสาธิตให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศ พร้อมเริ่มนโยบายสนับสนุนกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษในทุกสาขา

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยผลการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จนถึงระดับผู้บังคับกองพัน ที่มี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ว่า ประชุมมีการมอบรางวัลให้กับผู้บังคับหน่วย ที่ผ่านการทดสอบร่างกาย ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านการบริหารงานของผู้บังคับการกรมและผู้บังคับกองพัน ในระดับดีเยี่ยมด้วย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลและฝึกทหารใหม่ โดยล่าสุด กองทัพบกเตรียมนำ "พลทหารต้นแบบ" จำนวน 100 นาย ซึ่งเป็นทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ตามแนวทางพระราชทาน จากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เตรียมไปทำการฝึกสาธิตให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกทั่วประเทศ ได้เห็นถึงขีดความสามารถ และมาตรฐานของทหารใหม่ ที่ผ่านการฝึกภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความอ่อนตัว เหมาะสมกับสภาวการณ์ และมีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ลักษณะทางทหาร โภชนาการ จิตวิทยา การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก จะนำแนวทางการฝึกดังกล่าวไปเป็นต้นแบบและปรับการฝึกทหารใหม่ของหน่วยต่อไป ซึ่งการฝึกภายใต้การบริหารจัดการแนวใหม่ "พลทหารต้นแบบ" นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการฝึกและการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบกในภาพรวมแล้ว ยังส่งผลดีต่อทหารใหม่โดยตรงอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลของกำลังพล เช่น ทักษะทางทหาร การกีฬา ศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี เป็นต้น โดยมอบให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบกดำเนินการค้นหากำลังพลในทุกระดับชั้นยศ ที่มีความสามารถพิเศษ มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อกองทัพบกจะพิจารณาปรับให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ อันจะส่งผลดีต่องานราชการ และสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพล รวมทั้งกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษในทุกสาขา ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและองค์กรในโอกาสต่อไป

ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กล่าวชมเชยผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 3 และ 2 ที่สามารถสกัดกั้น จับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน พร้อมกำชับให้ทุกกองทัพภาคดำเนินมาตรการสกัดกั้นตามนโยบายดังกล่าวทุกพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด // ส่วนการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ ให้ทุกหน่วยดำเนินการเต็มขีดความสามารถ ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1,2,3 และการช่วยดับไฟป่าพรุของกองทัพภาคที่ 4 จนทำให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายลงนั้น เป็นสิ่งที่ยืนยันในศักยภาพของกองทัพบก ที่พร้อมนำกำลังพล ยุทโธปกรณ์เข้าดูแลช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

การประชุมครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศอย่างรอบด้าน รวมทั้งมีความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม และให้กำกับดูแลกำลังพลและบริหารจัดการหน่วยให้มีการพัฒนาในทุกด้าน สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกและรัฐบาล โดยให้ตระหนักอยู่เสมอว่ากองทัพบกเป็นองค์กรด้านความมั่นคงมีภาระหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศ และดูแลช่วยเหลือประชาชน เป็นสำคัญ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์