ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563.

มท. ชวนคนไทยร่วมจัดการน้ำเสียตั้งแต่ครัวเรือน

672 10
มท. ชวนคนไทยร่วมจัดการน้ำเสียตั้งแต่ครัวเรือน

วันนี้ (16 ส.ค.62) เวลา 10:00 น. ที่ห้องบีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "การจัดการน้ำเสียประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562" ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส เราคนไทยต้องร่วมมือ" โดยมี นายสนิท ขาวสอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 1,000 คน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีผลงานด้านความร่วมมือการจัดการน้ำเสียกับองค์การจัดการน้ำเสีย รวม 44 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว 15 ปี จำนวน 25 แห่ง 2) โครงการบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ (ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก) จำนวน 12 แห่ง และ 3) โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 แห่ง


นายนิพนธ์ บุญญามณี เปิดเผยว่า การจัดการน้ำเสียของประเทศไทยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนทุกคน เมื่อแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง มีคุณภาพน้ำที่ดี ไม่เน่าเสีย ย่อมทำให้คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของเราทุกคนดีขึ้น แต่การที่จะทำให้การจัดการน้ำเสียของประเทศไทยประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มจากต้นทาง คือในครัวเรือนของทุกคน โดยมีองค์การจัดการน้ำเสียเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทั้งระบบของประเทศ ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วน ทั้งพี่น้องประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่วมมือกัน ผมเชื่อว่าเราจะสามารถจัดการน้ำเสียของประเทศได้อย่างเป็นระบบ 

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปราการด่านหน้าในการบริหารจัดการขยะและจัดการน้ำเสีย และเน้นย้ำว่า "สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะและการจัดการน้ำเสียให้กับคนรุ่นใหม่ วันนี้อนาคตของประเทศต้องฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ในการที่จะเข้ามาดูแลและสร้างวินัยตนเอง เราจะต้องทำให้เด็กเยาวชนเห็นความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะ" และขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาน้ำดังแนวคิด "เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส เราคนไทยต้องร่วมมือ" เพื่อทำให้ประเทศไทยของเรามีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ด้าน นายชีระ วงศบูรณะ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนในด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการตอกย้ำในความร่วมมือของหน่วยงานภาคีด้านการบริหารจัดการน้ำเสียในการร่วมกันบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกพื้นที่ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์