ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563.

รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม (Mobile Car)

1.3K 2
รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม (Mobile Car)

รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม (Mobile Car) ภายใต้แผนงานสื่อสารการตลาดสร้างกระแสการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก

ด้วยในปัจจุบันการสื่อสารด้านการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างมากในการนำเสนอและการสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและพฤติกรรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการด้านสื่อสารการตลาดจึงจำเป็นต้องปรับตามทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ทำให้ต้องมีการบริหารการจัดการและเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีการนำเสนอในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมายังประเทศไทยผ่านกาiประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ


ททท.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกให้ขยายผลถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในวงกว้าง รถโมบายเคลื่อนที่ให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวและกิจกรรมประเพณีต่างๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นการตอกย้ำและการสร้างการรับรู้แบรนด์ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเดินทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในที่สุด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในเชิงรุก รวมถึงกิจกรรมประเพณีต่างๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์โดยรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

2.เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

3.เพื่อเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้ง online และ offline 

รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวและกิจกรรมประเพณี เป็นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการนำรถยนต์มาตกแต่งเพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว พร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยจะให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยแบ่งเป็นแต่ละเดือน ดังนี้

เดือน กรกฎาคม : หน้าสถานีตำรวจชนะสงคราม

เดือน สิงหาคม : บริเวณท่าช้าง

เดือน กันยายน : ตลาดนัดสวนจตุจักร / บริเวณวัดโพธิ์

นักท่องเที่ยวผู้สนใจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมประเพณีสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆผ่านเจ้าหน้าที่ได้ รวมถึงเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนที่ และสามารถ Scan จาก QR Code ได้  โดยรถโมบายจะเปิดให้บริการตั้งแต่วัน พุธ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 12.00 น. -19.00 น.

จากสถิติที่ผ่านบริเวณหน้าสถานีตำรวจชนะสงคราม ในเดือน กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าขอรับบริการข้อมูลท่องเที่ยว จำนวน 2,600 คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองข่าวสารท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2160

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์