ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปภ.ประกาศเขตฝนแล้ง-ฝนทิ้งช่วง 10 จังหวัด

1.56K 9
ปภ.ประกาศเขตฝนแล้ง-ฝนทิ้งช่วง 10 จังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ สระแก้ว และพิษณุโลก รวม 38 อำเภอ 270 ตำบล 3,253 หมู่บ้าน 32 ชุมชน

นายชยพล ธิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562ถึงปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์กำแพงเพชร สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ สระแก้ว และพิษณุโลกรวม 38 อำเภอ 270 ตำบล3,253 หมู่บ้าน 32 ชุมชน โดยเพชรบูรณ์ ประกาศเขตฯ(ฝนแล้ง) 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองไผ่ อำเภอชนแดนอำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มเก่า อำเภอศรีเทพ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสัก อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาว รวม 97 ตำบล1,125 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 อำเภอได้แก่ อำเภอหนองไผ่ อำเภอชนแดน อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มเก่าอำเภอศรีเทพ อำเภอหล่มสัก 

นครสวรรค์ ประกาศเขตฯ (ฝนแล้ง) ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี รวม 12ตำบล 102 หมู่บ้าน กำแพงเพชร ประกาศเขตฯ (ฝนทิ้งช่วง)ในอำเภอคลองลาน  รวม 4 ตำบล 58 หมู่บ้าน สุพรรณบุรี  ประกาศเขตฯ (ฝนแล้ง) ในอำเภอเดิมบางนางบวช รวม 2 อำเภอ 6 หมู่บ้าน ศรีสะเกษ ประกาศเขตฯ (ฝนแล้ง)ในพื้นที่2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไพรบึง และอำเภอเมืองจันทร์รวม 9 ตำบล 132 หมู่บ้าน นครราชสีมาประกาศเขตฯ (ฝนแล้ง) ในพื้นที่2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอครบุรีและอำเภอพระทองคำ รวม 8 ตำบล 94หมู่บ้าน ชัยภูมิ ประกาศเขตฯ (ฝนแล้ง) ทั้ง 16 อำเภอ รวม 120 ตำบล 1,542 หมู่บ้าน สุรินทร์ ประกาศเขตฯ (ฝนแล้ง)ในอำเภอเมืองสุริทร์ รวม 8 ตำบล 104หมู่บ้าน 32 ชุมชน สระแก้ว ประกาศเขตฯ (ฝนทิ้งช่วง)ในอำเภอตาพระยา รวม 5 ตำบล 64 หมู่บ้านพิษณุโลก ประกาศเขตฯ (ฝนแล้ง) ในพื้นที่2 อำเภอ ได้แก่อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุม รวม 76 ตำบล 847 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเน้นจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักโดยจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน และจุดแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอพร้อมระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลรวมถึงประสานจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย อีกทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend