ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไทยนำทัพอาเซียนพบฮ่องกงจัดตั้งกลไกเอฟทีเอร่วมกัน

283 1
ไทยนำทัพอาเซียนพบฮ่องกงจัดตั้งกลไกเอฟทีเอร่วมกัน

ไทยนำทัพอาเซียนหารือฮ่องกงในเวทีประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 ดันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมให้มีผลอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและการลงทุน เพื่อเป็นกลไกให้การเจรจาทั้ง 2 เรื่อง จบในปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังทำหน้าที่ประธานฝ่ายอาเซียนในการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงครั้งที่ 1 (ASEAN Hong Kong FTAJoint Committee: AHKFTA-JC) ว่าการประชุมครั้งนี้สามารถผลักดันให้อาเซียนและฮ่องกงจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง(AHKFTA-JC) อย่างเป็นทางการโดยกำหนดให้ภาคีสมาชิกดำเนินการให้สัตยาบันให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562ซึ่งคณะกรรมการร่วมถือเป็นกลไกกำกับดูแลการดำเนินการตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง(AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA)

นอกจากนี้ที่ประชุมตกลงจัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การเจรจาจัดทำกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า(Product Specific Rules: PSRs) และการเจรจาในด้านการลงทุนให้แล้วเสร็จในปี2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้อาเซียนรวมทั้งไทยให้ความสำคัญในการวางแนวทางสำหรับกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและฮ่องกงใน 5 สาขา ได้แก่ บริการวิชาชีพ พิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า/โลจิสติกส์ เอสเอ็มอี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่อาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยฮ่องกงจะให้เงินสนับสนุนแก่อาเซียน 3.18 ล้านเหรียญสหรัฐ (25ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

นายรณรงค์ กล่าวว่า ความตกลง AHKFTAและความตกลง AHKIA จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายด้านการค้าสินค้า ฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากการที่อาเซียนลดภาษีศุลกากรและสามารถส่งสินค้ามาอาเซียนในอัตราภาษีที่ต่ำลงในขณะที่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงตกลงว่าในอนาคตจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น0 ทุกรายการภายใต้ AHKFTA สำหรับการค้าบริการฮ่องกงเปิดตลาดภาคบริการให้อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้ WTO โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมในสาขาบริการด้านการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์โดยไทยสามารถถือหุ้นร้อยละ 100 แบบไม่มีเงื่อนไข

ด้านการลงทุน ความตกลง AHKIA ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนของอาเซียนและฮ่องกงอาทิ คุ้มครองนักลงทุนหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจและกระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุนที่สะดวกขึ้นซึ่งจะทำให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบของฮ่องกงมากขึ้นและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนฮ่องกงที่มาลงทุนในไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในฮ่องกงอีกด้วย

ปัจจุบัน ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9ของไทย โดยในครึ่งแรกของปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับฮ่องกง มีมูลค่า7,079.67 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปฮ่องกง5,741.81 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงมาไทย1,337.86 ล้านดอลลาร์ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกงเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับแผงวงจรไฟฟ้า ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น สินค้านำเข้าจากฮ่องกง เช่น เครื่องเพชรพลอย   อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องประดับอัญมณีเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผ้าผืน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์