ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562.

ไทยนำทัพอาเซียนพบฮ่องกงจัดตั้งกลไกเอฟทีเอร่วมกัน

315 1
ไทยนำทัพอาเซียนพบฮ่องกงจัดตั้งกลไกเอฟทีเอร่วมกัน

ไทยนำทัพอาเซียนหารือฮ่องกงในเวทีประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 ดันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมให้มีผลอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและการลงทุน เพื่อเป็นกลไกให้การเจรจาทั้ง 2 เรื่อง จบในปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังทำหน้าที่ประธานฝ่ายอาเซียนในการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงครั้งที่ 1 (ASEAN Hong Kong FTAJoint Committee: AHKFTA-JC) ว่าการประชุมครั้งนี้สามารถผลักดันให้อาเซียนและฮ่องกงจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง(AHKFTA-JC) อย่างเป็นทางการโดยกำหนดให้ภาคีสมาชิกดำเนินการให้สัตยาบันให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562ซึ่งคณะกรรมการร่วมถือเป็นกลไกกำกับดูแลการดำเนินการตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง(AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA)

นอกจากนี้ที่ประชุมตกลงจัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การเจรจาจัดทำกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า(Product Specific Rules: PSRs) และการเจรจาในด้านการลงทุนให้แล้วเสร็จในปี2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้อาเซียนรวมทั้งไทยให้ความสำคัญในการวางแนวทางสำหรับกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและฮ่องกงใน 5 สาขา ได้แก่ บริการวิชาชีพ พิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า/โลจิสติกส์ เอสเอ็มอี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่อาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยฮ่องกงจะให้เงินสนับสนุนแก่อาเซียน 3.18 ล้านเหรียญสหรัฐ (25ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

นายรณรงค์ กล่าวว่า ความตกลง AHKFTAและความตกลง AHKIA จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายด้านการค้าสินค้า ฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากการที่อาเซียนลดภาษีศุลกากรและสามารถส่งสินค้ามาอาเซียนในอัตราภาษีที่ต่ำลงในขณะที่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงตกลงว่าในอนาคตจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น0 ทุกรายการภายใต้ AHKFTA สำหรับการค้าบริการฮ่องกงเปิดตลาดภาคบริการให้อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้ WTO โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมในสาขาบริการด้านการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์โดยไทยสามารถถือหุ้นร้อยละ 100 แบบไม่มีเงื่อนไข

ด้านการลงทุน ความตกลง AHKIA ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนของอาเซียนและฮ่องกงอาทิ คุ้มครองนักลงทุนหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจและกระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุนที่สะดวกขึ้นซึ่งจะทำให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบของฮ่องกงมากขึ้นและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนฮ่องกงที่มาลงทุนในไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในฮ่องกงอีกด้วย

ปัจจุบัน ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9ของไทย โดยในครึ่งแรกของปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับฮ่องกง มีมูลค่า7,079.67 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปฮ่องกง5,741.81 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงมาไทย1,337.86 ล้านดอลลาร์ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกงเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับแผงวงจรไฟฟ้า ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น สินค้านำเข้าจากฮ่องกง เช่น เครื่องเพชรพลอย   อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องประดับอัญมณีเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผ้าผืน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์