ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562.

สุดยอดของขวัญล้ำค่า สนองพระคุณแม่

1.8K 7
สุดยอดของขวัญล้ำค่า สนองพระคุณแม่

เข้าสู่เทศกาล "วันแม่แห่งชาติ" อีกครั้ง ซึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 ส.ค.ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

คำว่า "แม่" สำหรับผม คือคำที่ยิ่งใหญ่ เพราะเสียงที่เปล่งออกมาจากปาก มีความหมายที่น่าซึ้งใจ มีรสเมตตาคุณ กรุณาคุณและความรักอยู่ในคำนี้บริบูรณ์

ในวัยเด็ก เวลาพลัดหลงกับแม่ เหลียวหาแม่ไม่เห็น เราก็ส่งเสียงเรียกตะโกนเรียก แม่ ! แม่ !

ถ้าไม่เห็น ก็ร้องไห้ใจหาย ถ้าเห็นแม่มา ก็หัวเราะได้ทั้งน้ำตา เสมือนได้ผู้พิทักษ์ ผู้ดูแลปกป้องรักษา ผู้ให้ความปลอดภัยกลับมา

ในวัยผู้ใหญ่ ด้วยภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและบริบทชีวิตที่แตกต่างไป แต่เวลาเอ่ยคำว่า "แม่" ก็ยังคงให้ความรู้สึก "อบอุ่น" เหมือนเดิม

เข้าสู่เทศกาล "วันแม่" ทุกปี ลูกๆ หลายท่านมักมองสิ่งของ เครื่องใช้ อาหารดีๆ ให้กับท่าน

แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีเพชรนิลจินดาใดๆ... หรือดอกมะลิใดๆ (แม้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ของแม่)... หรือการปฏิบัติใดๆ เช่น การกราบเท้ามารดา... ที่จะมีคุณค่าเทียบเคียง "ธรรมะ" จาก พระพุทธองค์ ที่ลูกๆ อย่างเราสามารถมอบให้ "บุพการี" เราได้

โดยตามพุทธประวัติ เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านระลึกถึงคุณพระพุทธมารดาเป็นสิ่งสำคัญ โดยท่านยกย่องว่า คุณของพระพุทธมารดานั้นมากมายนัก จะหาอะไรเปรียบมิได้ ท่านทรงระลึกว่าท่านจะหาสิ่งใดหรือทำอย่างไร สนองคุณพระพุทธมารดาจึงจะสมกับที่พระพุทธมารดามีคุณต่อท่าน ท่านทรงวินิจฉัยโดยรอบคอบแล้ว จึงเห็นแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสนองคุณพระพุทธมารดาได้ คือ "พระอภิธรรม"

เพราะฉะนั้นท่านจึงเสด็จขึ้นไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ด้วยพระอภิธรรมจนครบพรรษาหนึ่ง เป็นการใช้หนี้ค่าน้ำนมให้คู่ควรกัน

หากแต่ "การให้ธรรม" นั้น ก็หาใช่เพียงการพา "บุพการี" ไปตักบาตร ถวายเพล หรือ ทำสังฆทาน "การให้ธรรม"หรือ "ธรรมทาน" ที่หมายถึง คือ "การฟังธรรม" และ "การปฏิบัติธรรม" เพื่อให้ธรรมะจากพระพุทธองค์ได้หยั่งลึกสู่จิตใจอย่างแท้จริง

โดยการให้ธรรมะเป็นทานนั้น ถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด มีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวง เพราะทำให้ผู้รับมีปัญญารู้เท่าทันกิเลส สามารถนำไปใช้ได้ไม่รู้จักจบสิ้น ทั้งชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป ส่วนทานชนิดอื่น ๆ ผู้รับได้รับแล้วไม่ช้าก็หมดสิ้นไป

ดังพุทธพจน์ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

อีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำทุกวันและควรทำทุกวัน...เพื่อทดแทนพระคุณของแม่ได้นั้น คือ "การเป็นคนดี"... สร้างคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม... รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลปรนนิบัติท่านอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำดีกับท่านเฉพาะวันเทศกาล

เพราะผู้ใหญ่หลายท่าน มักมัวแต่วุ่นวนไขว่คว้ากับการงานเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งแห่งชีวิต จนมัก "หลงลืม" การให้คุณค่าและเวลากับคนใกล้ตัว ซึ่งคือคนที่สำคัญที่สุด

อย่าลืมนะครับ ว่าทุกสิ่ง ไม่มีอะไรแน่นอนและยั่งยืน รวมถึงสังขารของแม่เรา

เราไม่ควรมัวไปเสียเวลาหลงระเริงไปกับเรื่องไร้สาระ จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังยามท่านไม่อยู่แล้ว

สุดท้ายนี้ขอฝาก บทประพันธ์แปลเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกของ "พระราชธรรมนิเทศ" (หลวงพ่อพยอม) ไว้คอยให้ระลึกพระคุณของแม่ ไว้ดังนี้

"ในโลกอันหนาวทรวงลวงหลอกนี้

ช่างไม่มีธารรักอันศักดิ์สิทธิ์

ที่ซึมซาบดื่มด่ำอมฤต

เหมือนในจิตของแม่รักแท้จริง"

ดูบทความทั้งหมดของ แสงเทียนกลางพายุ

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV