ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

สุดยอดของขวัญล้ำค่า สนองพระคุณแม่

1.9K 7
สุดยอดของขวัญล้ำค่า สนองพระคุณแม่

เข้าสู่เทศกาล "วันแม่แห่งชาติ" อีกครั้ง ซึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 ส.ค.ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

คำว่า "แม่" สำหรับผม คือคำที่ยิ่งใหญ่ เพราะเสียงที่เปล่งออกมาจากปาก มีความหมายที่น่าซึ้งใจ มีรสเมตตาคุณ กรุณาคุณและความรักอยู่ในคำนี้บริบูรณ์

ในวัยเด็ก เวลาพลัดหลงกับแม่ เหลียวหาแม่ไม่เห็น เราก็ส่งเสียงเรียกตะโกนเรียก แม่ ! แม่ !


ถ้าไม่เห็น ก็ร้องไห้ใจหาย ถ้าเห็นแม่มา ก็หัวเราะได้ทั้งน้ำตา เสมือนได้ผู้พิทักษ์ ผู้ดูแลปกป้องรักษา ผู้ให้ความปลอดภัยกลับมา

ในวัยผู้ใหญ่ ด้วยภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและบริบทชีวิตที่แตกต่างไป แต่เวลาเอ่ยคำว่า "แม่" ก็ยังคงให้ความรู้สึก "อบอุ่น" เหมือนเดิม

เข้าสู่เทศกาล "วันแม่" ทุกปี ลูกๆ หลายท่านมักมองสิ่งของ เครื่องใช้ อาหารดีๆ ให้กับท่าน

แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีเพชรนิลจินดาใดๆ... หรือดอกมะลิใดๆ (แม้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ของแม่)... หรือการปฏิบัติใดๆ เช่น การกราบเท้ามารดา... ที่จะมีคุณค่าเทียบเคียง "ธรรมะ" จาก พระพุทธองค์ ที่ลูกๆ อย่างเราสามารถมอบให้ "บุพการี" เราได้

โดยตามพุทธประวัติ เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านระลึกถึงคุณพระพุทธมารดาเป็นสิ่งสำคัญ โดยท่านยกย่องว่า คุณของพระพุทธมารดานั้นมากมายนัก จะหาอะไรเปรียบมิได้ ท่านทรงระลึกว่าท่านจะหาสิ่งใดหรือทำอย่างไร สนองคุณพระพุทธมารดาจึงจะสมกับที่พระพุทธมารดามีคุณต่อท่าน ท่านทรงวินิจฉัยโดยรอบคอบแล้ว จึงเห็นแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสนองคุณพระพุทธมารดาได้ คือ "พระอภิธรรม"

เพราะฉะนั้นท่านจึงเสด็จขึ้นไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ด้วยพระอภิธรรมจนครบพรรษาหนึ่ง เป็นการใช้หนี้ค่าน้ำนมให้คู่ควรกัน

หากแต่ "การให้ธรรม" นั้น ก็หาใช่เพียงการพา "บุพการี" ไปตักบาตร ถวายเพล หรือ ทำสังฆทาน "การให้ธรรม"หรือ "ธรรมทาน" ที่หมายถึง คือ "การฟังธรรม" และ "การปฏิบัติธรรม" เพื่อให้ธรรมะจากพระพุทธองค์ได้หยั่งลึกสู่จิตใจอย่างแท้จริง

โดยการให้ธรรมะเป็นทานนั้น ถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด มีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวง เพราะทำให้ผู้รับมีปัญญารู้เท่าทันกิเลส สามารถนำไปใช้ได้ไม่รู้จักจบสิ้น ทั้งชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป ส่วนทานชนิดอื่น ๆ ผู้รับได้รับแล้วไม่ช้าก็หมดสิ้นไป

ดังพุทธพจน์ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

อีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำทุกวันและควรทำทุกวัน...เพื่อทดแทนพระคุณของแม่ได้นั้น คือ "การเป็นคนดี"... สร้างคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม... รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลปรนนิบัติท่านอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำดีกับท่านเฉพาะวันเทศกาล

เพราะผู้ใหญ่หลายท่าน มักมัวแต่วุ่นวนไขว่คว้ากับการงานเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งแห่งชีวิต จนมัก "หลงลืม" การให้คุณค่าและเวลากับคนใกล้ตัว ซึ่งคือคนที่สำคัญที่สุด

อย่าลืมนะครับ ว่าทุกสิ่ง ไม่มีอะไรแน่นอนและยั่งยืน รวมถึงสังขารของแม่เรา

เราไม่ควรมัวไปเสียเวลาหลงระเริงไปกับเรื่องไร้สาระ จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังยามท่านไม่อยู่แล้ว

สุดท้ายนี้ขอฝาก บทประพันธ์แปลเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกของ "พระราชธรรมนิเทศ" (หลวงพ่อพยอม) ไว้คอยให้ระลึกพระคุณของแม่ ไว้ดังนี้

"ในโลกอันหนาวทรวงลวงหลอกนี้

ช่างไม่มีธารรักอันศักดิ์สิทธิ์

ที่ซึมซาบดื่มด่ำอมฤต

เหมือนในจิตของแม่รักแท้จริง"

ดูบทความทั้งหมดของ แสงเทียนกลางพายุ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend