ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเขตฝนแล้ง 6 จังหวัด 24 อำเภอ

3.55K 14
ประกาศเขตฝนแล้ง 6 จังหวัด 24 อำเภอ

ปภ. เผย มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุพรรณบุรี รวม 24 อำเภอ 167 ตำบล 2,097 หมู่บ้าน

นายชยพล ธิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เปิดเผยว่าปัจจุบัน(9 ส.ค.62) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฝนแล้ง) 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษนครราชสีมา ชัยภูมิและสุพรรณบุรีรวม 24 อำเภอ 167 ตำบล 2,097หมู่บ้านโดยเพชรบูรณ์ประกาศเขตฯ(ฝนแล้ง) ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รวม 16 ตำบล 221 หมู่บ้าน

นครสวรรค์ประกาศเขตฯ(ฝนแล้ง) ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี รวม 12 ตำบล 102หมู่บ้าน

ศรีสะเกษประกาศเขตฯ(ฝนแล้ง) ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไพรบึง และอำเภอเมืองจันทร์ รวม 9 ตำบล132 หมู่บ้าน

นครราชสีมาประกาศเขตฯ(ฝนแล้ง) ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอครบุรี และอำเภอพระทองคำ รวม 8 ตำบล94หมู่บ้าน

ชัยภูมิประกาศเขตฯ(ฝนแล้ง) ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอซับใหญ่ อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพลอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเนินสง่าอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านแท่นอำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งคร้อ และอำเภอบำเหน็ดณรงค์ รวม 120 ตำบล 1,542 หมู่บ้าน

สุพรรณบุรีประกาศเขตฯ(ฝนแล้ง) ในอำเภอเดิมบางนางบวช รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ปภ. ได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยแยกเป็นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอพร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์