สิ้นแล้ว! ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี (เกษมศรี) ปูชนียบุคคลแห่งวงการสถาปัตยกรรมและสถาปัตกรรมไทย ครูผู้สอนลูกศิษย์รุ่นหลาน-เหลน โดยไม่ย่อท้อ จนเกือบวันสุดท้ายของชีิวิตท่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ อาจารย์และนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ปรัชญาการเมืองและศาสนา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Kittitouch Chaiprasith โดยระบุว่า...ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี (เกษมศรี) ปูชนียบุคคลแห่งวงการสถาปัตยกรรมและสถาปัตกรรมไทย
ได้จากโลกไปอย่างสงบแล้วในวันนี้...

สิ้นแล้ว! ปูชนียบุคคลแห่งวงการสถาปัตยกรรมและสถาปัตกรรมไทย


ขอให้ท่านอาจารย์พักผ่อนอย่างสงบ และมั่นใจได้ว่าองค์ความรู้ ความเมตตา จิตวิญญาณความเป็นครู และวัตรปฏิบัติที่ดีงามต่างๆ นั้น
พวกเราลูกศิษย์ทั้งหลายจะสืบสานสิ่งดีๆ ที่ท่านอาจารย์ได้ทิ้งไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบไป
ด้วยความเคารพรักและอาลัยแก่ "ครู"
---------------
หมายเหตุ: แม้อายุเกือบ 90 ปี ท่านก็ยังยินดีมาสอนลูกศิษย์รุ่นหลาน-เหลน โดยไม่ย่อท้อ จนเกือบวันสุดท้ายของชีิวิตท่าน
โดยพิธีสวดมีทั้งหมด 7 วัน เริ่มตั้งแต่ 9 ส.ค.2562 ณ ศาลาวรจักร วัดเทพศิรินทราวาส (รดน้ำ 15.30 เป็นต้นไป)
-------------
ประวัติโดยย่อของ "อ.แน่งน้อย"
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania สหรัฐอเมริกา (ซึ่งในเวลานั้น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในด้านสถาปัตยกรรม)
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
- นักวิชาการด้านมรดกสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะสถาปัตกรรมพระราชวังต่างๆ พระเมรุมาศ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ (องค์ความรู้ทั้งหมดด้านวังที่เรียนกันทุกวันนี้ มาจากท่าน อ.แน่งน้อยทั้งสิ้น)
- น้องสาวของหม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกคู่ใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีผลงานออกแบบและปรับปรุงวังและพระตำหนักต่างๆ มากมาย

สิ้นแล้ว! ปูชนียบุคคลแห่งวงการสถาปัตยกรรมและสถาปัตกรรมไทย