ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ประวิตร ย้ำการข่าวสำคัญต่อความมั่นคง

491 0
ประวิตร ย้ำการข่าวสำคัญต่อความมั่นคง

หลังจากที่ นายกฯ ชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นคิวของรองนายกฯ ทั้ง 4 คน ที่ขึ้นเวทีพร้อมกัน เพื่อชี้แจงการทำงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ ประกอบด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ / นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ / นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ / และนายอนุทิน ชาญวีรกูล

เริ่มกันที่ พลเอก ประวิตร กล่าวในเรื่องของความมั่นคง ว่า ถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแล ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ก็จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นแบบนี้ จึงขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยกันรักษาความปลอดภัย เพราะเมื่อเกิดเหตุ จะเป็นเรื่องลำบากที่จะแก้ไขปัญหา ต้องติดตามตัวผู้ต้องหา ต้องสอบสวน จึงขอฝากข้าราชการทุกคน ช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแลประเทศชาติด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ก็ต้องมีเน็ตประชารัฐ พัฒนาแอพพลิเคชั่นวันคลิก 360 องศา ส่งเสริมนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทั สร้างความเชื่อมั่นให้กับเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมจัดตั้งศูนย์ป้องกันข่าวกรอง จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และการจัดทำกฎหมายลูก ซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงดีอี ที่จะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนานใหญ่ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในเทคโนโลยี และปัญหาเฟคนิวส์ต่อกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ // จะต้องเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ขึ้นทะเบียนพื้นที่ป่า และป่าชายเลน เป็นมรดกโลก / ด้านสิ่งแวดล้อม จะแก้ปัญหาขยะ ขับเคลื่อนการลดพลาสติก ลดใช้โฟมอย่างจริงจัง ห้ามนำเข้าขยะพลาสติกหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ โดยเรื่องนี้ได้ดำเนินการแล้ว แต่ก็ยังมีเล็ดลอดอยู่ ก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ / ขณะที่ปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่ภาคใต้ ซึ่ง จ.นครศรีธรรมราช ก็ยังมีไฟป่าอยู่ ขณะเดียวกัน ต้องแก้ปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็ม 10 และพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สระบุรี และเมืองใหญ่ใหญ่ต่างๆ ด้วยส่วนการจัดการทรัพยากรน้ำ ให้ดำเนินการตามแผนแม่บท 20 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ โดยยกระดับมาตรฐานการประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาแม่น้ำคูคลองทั่วประเทศ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา ปราชญ์ท้องถิ่นและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำแล้ง และน้ำท่วม ดังนั้นการปล่อยน้ำ เก็บน้ำ ต้องได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกพืชไร่ มีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีสำหรับปัญหาแรงงานพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 การผลิตกำลังแรงงานคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพให้คนทุกช่วงวัย ส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่า ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องดำเนินการสร้างกระบวนการที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่ใช่เรากำหนดเอาเอง และไม่ใช่เท่ากันทั้งประเทศ แต่เป็นรายพื้นที่การวางระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งที่มีอยู่ในไทยขณะนี้ก็มีจำนวนมาก แต่ในอีอีซี ยังไม่มี ปัจจุบันคนไทยเลือกงาน ไม่ทำงานที่ใข้แรงงาน ก็ต้องระวังแรงงานต่าวด้าวจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่ จึงต้องมีการตรวจสอบการเข้ามาของแรงงาน โดยเฉพาะตามแนวชายแดน เพื่อความปลอดภัย พร้อมวางระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เขามีที่อยู่ที่อาศัย มีสวัสดิการ ให้สามารถอยู่ได้ตามหลักสากลทั่วไปส่วนการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็นำเอายุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวง รัชกาลที่ 9 เข้าใจเข้าถึง พัฒนา มาเป็นหลักในการทำงาน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในความมั่นคง ที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน พิจารณาติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง พัฒนาเรื่องการข่าว โดยเฉพาะตามแนวชายแดนและพื้นที่ภาคใต้ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะผู้ก่อความไม่สงบก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ยุติลงให้ได้ โดยการข่าวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาเราเสียท่าเรื่องการข่าวในช่วง 10 ปี ก็ฝากเรื่องการข่าวด้วย ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นอกเหนือจากปัญหาความมั่นคง ผู้ว่าฯ ก็ต้องรู้ปัญหาอื่น ด้วยด้านสังคม ก็ฝากทุกคนตื่นตัวในความร่วมมือร่วมใจในการประสานงานกัน มีความรักใคร่สามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าใจกฎหมายของประเทศ เพื่อให้เกิดสังคมที่ดี มีความก้าวหน้าให้ประเทศ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์