ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

สนามบินตรังจัดซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ

621 11
สนามบินตรังจัดซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยภาคพื้นกรมท่าอากาศยานเป็นประธานในการเปิดโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) ประจำปี 2562 (TEMEX 2019) ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานตรัง

โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม เช่นผู้แทนกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรัง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สายการบินต่าง ๆ พร้อมทั้ง พันจ่าเอกเมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรังและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ท่าอากาศยานตรัง  


การฝึกซ้อมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดย ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง แผนฉุกเฉินท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากล บรรยายโดย นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยภาคพื้น และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการคลี่คลายสถานการณ์จับตัวประกัน บรรยายโดย ร้อยตำรวจเอกสุพล พาณิชกุลจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง พร้อมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - Top Exercise) และการร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ

ในช่วงค่ำ เป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise)โดยการจำลองสถานการณ์กรณีจับตัวประกันและกรณีเพลิงไหม้อากาศยาน โดยจะนำแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานไปสู่การปฏิบัติ และบูรณาการร่วมกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานตรังและหน่วยงานในจังหวัดร่วมประชุมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว 

ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานตรัง และหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการนำแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เข้าใจการสื่อสาร การควบคุมสั่งการ การประสานงาน การเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ และให้มีความเข้าใจ ถึงขั้นตอนการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ประสบเหตุ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง  

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินของท่าอากาศยาน จึงได้ดำเนินการให้ท่าอากาศยานในสังกัด ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบอย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง รวมถึงความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนทดสอบขีดความสามารถของอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัย เครือข่ายการติดต่อสื่อสารและประสานงาน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร และผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยยาน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend