ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

แบงก์ชาติเต้น! แก้หนี้ครัวเรือน​ แต่เชื่อเถอะว่าแก้ไม่ได้...

959 10
แบงก์ชาติเต้น! แก้หนี้ครัวเรือน​ แต่เชื่อเถอะว่าแก้ไม่ได้...

วันนี้ก็ยังไม่เห็นทางออกว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นให้คนรากหญ้าลืมตาอ้าปากได้อย่างไร คนไทย ก็ยังเป็นหนี้กันต่อไป และมันอาจจะหนักกว่านี้ถ้า ถ้าไม่มีใครยอมรับความจริงว่าปัญหาต้นตอ คือเศรษฐกิจย่ำแย่ รัฐบาลเก่งกับการส่งเสริมนักลงทุน แต่ทีระดับรากหญ้าก็เก่งแต่อบรมสั่งสอน สอนเก่ง! แต่ทำไม่เก่ง...

พฤติกรรมการใช้เงินของคนรุ่นใหม่อาจอธิบายสาเหตุที่ทำให้คนไทยในปัจจุบันเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น และมีอายุน้อยลงตามไปด้วย อาจเป็นเพราะกระแสบริโภคนิยม การทำการตลาดที่เข้มข้นของธุรกิจดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ ใช้เงินเกินตัวและนำมาสู่ปัญหาหนี้สิน

ปัญหาหนี้ผูกพันเป็นวงจรเมื่อสถาบันการเงินหลายแห่งก็เอาด้วยกับการปล่อยกู้ กับเด็กหน้าใหม่ๆที่เพิ่งทำงานยังไม่มีประวัติการชำระหนี้ ที่จะบ่งบอกได้ว่ามีพฤติกรรมการเงินเป็นอย่างไร เมื่อใช้เงินเกินตัวก็ไม่มีเงินที่จะพอเหลือพอใช้หนี้


ในครอบครัวชนชั้นกลางทั้งหัวเมืองและชนบท ที่พอมีเครดิตให้ธนาคารปล่อยกู้ คุ้นชินกับการกู้เป็นอย่างดี แม้ว่าการกู้จะคือการนำเอาเงินในอนาคตมาใช้แต่ก็ถือหลักอยู่กับปัจจุบันว่าวันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง จะเป็นไรไปถ้าวันนี้ได้มีเงินมาใช้ให้รอดไปก่อน

มองไปที่คนรอบๆตัว ไม่มีใครที่ปลอดหนี้ ใน 10 คนจะมีสัก 1 คนที่ไม่เป็นหนี้ หรือเอาจริงๆแล้วใน 30 คนอาจจะมีเพียงหนึ่งคนที่ไม่เป็นหนี้เท่านั้น หรือสัดส่วนของคนที่ไม่เป็นหนี้อาจจะมีน้อยไปกว่านั้น

นี่เป็นเรื่องปกติ ของคนไทย ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรง ไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน

ถ้า มีเงิน พอใช้หนี้ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ปัญหาเกิดจากมีเงินไม่พอใช้หนี้!

ไตรมาสแรกของปี 2019 สินเชื่อไม่มีหลักประกันประเภทบัตรเครดิตขยายตัวถึง 8.8% แตะระดับ 2.3 แสนล้านบาท ในขณะที่สินเชื่อไม่มีหลักประกันอื่นๆ ขยายตัวสูงกว่า 21.2% ทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อพุ่งสูงถึง 4 แสนล้านบาทและยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

ในขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบ้านเป็นหลักประกัน ซึ่งมีสัดส่วนใหญ่รองลงมา หรือมียอดคงค้างประมาณ 2.8 แสนล้านบาท ก็ขยายตัวกว่า 13.5% ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา

และในส่วนของการขยายตัวของหนี้เสีย หรือ NPL ของสินเชื่อส่วนบุคคล ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา NPL ของสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่รวมบัตรเครดิตขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% ทำให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่ออยู่ที่ 2.55% ซึ่งแม้จะไม่ใช่ระดับที่สูงมาก แต่เศรษฐกิจที่กำลังชะลอลงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ของคนไทยอย่างแน่นอน

จากการศึกษาเชิงลึก พบว่า คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นและมากขึ้น อายุมากแต่หนี้ยังไม่ลด ที่สำคัญสัดส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้น คนที่มีหนี้อายุ 29-30 ปี เป็นหนี้เสียถึง 1 ใน 5 ซึ่งลองคิดดูว่าประเทศจะไปทางไหน เพราะว่าวัยที่เป็นหนี้เสียเป็นวัยที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ วัยที่สร้างครอบครัว และเป็นวัยที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาพใหญ่ในเรื่องตัวเลขของระบบเศรษฐกิจ ตัวเลขการจ้างงานดีขึ้น รายได้ของประชาชนดีขึ้น แต่การจับจ่ายใช้สอยไม่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากประชาชนมีภาระหนี้เยอะมาก ซึ่งมีผลต่อการบริโภคภาพรวมของประเทศ..

ธนาคารแห่งประเทศไทยวิเคราะห์ 4 ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเป็นหนี้คือ 1 ขาดความรู้ความเข้าใจวินัยการเงิน 2 กระแสบริโภคนิยม 3 สถาบันการเงินให้กู้ และ4 วงจรหนี้สินสะสม

แบงค์ชาติยอมรับว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องดำเนินการร่วมกัน และได้ดำเนินการใน 3 มิติสำคัญ

(1) นับตั้งแต่ระยะก่อนก่อหนี้ ผ่านการเสริมสร้างความรู้และวินัยทางการเงินในเชิงป้องกัน

(2) ขณะก่อหนี้ใหม่ ผ่านการยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

(3) เมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินมากกว่าหนึ่งแห่งให้มีโอกาสปลดหนี้และกลับมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จาก 3 มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยผมเชื่อว่าไม่สามารถ ที่จะทำให้ปัญหาหนี้สินของคนไทยลดลง

มากไปกว่าการส่งเสริมความรู้ เรื่องวินัยทางการเงิน คือตัวผู้บริหารประเทศ หรือรัฐบาลเองนั่นแหละ ที่ต้องทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น

สาเหตุสำคัญที่คนเป็นหนี้คือมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายพฤติกรรมการใช้จ่ายก็เป็นส่วนหนึ่ง

แต่ถ้าเศรษฐกิจมันดี เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปี มีโบนัสจากผู้ประกอบการ ทุกอย่างมันเป็นห่วงโซ่หมดตั้งแต่กำลังซื้อระดับรากหญ้าจนไปถึงระดับบนที่ได้รับประโยชน์จากการซื้อง่ายขายคล่อง

นอกจากจะไม่เห็นทางออกของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ออกมาแบบนักวิชาการหรือแบบของครูใหญ่ยืนหน้าชั้น ชี้กระดานดำ หมดคาบเรียนแล้วก็เดินออกไป

วันนี้ก็ยังไม่เห็นทางออกว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นให้คนรากหญ้าลืมตาอ้าปากได้อย่างไร คนไทย ก็ยังเป็นหนี้กันต่อไป และมันอาจจะหนักกว่านี้ถ้า ถ้าไม่มีใครยอมรับความจริงว่าปัญหาต้นตอ คือเศรษฐกิจย่ำแย่ รัฐบาลเก่งกับการส่งเสริมนักลงทุน แต่ทีระดับรากหญ้าก็เก่งแต่อบรมสั่งสอน สอนเก่ง! แต่ทำไม่เก่ง...

#วชิรวิทย์ #วชิรวิทย์รายวัน #VAJIRAVIT #VajiravitDaily #Nation #NationTV

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์