ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชป.ช่วยชาวนาลุ่มเจ้าพระยาสูบน้ำ แม้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ของประเทศ

408 0
ชป.ช่วยชาวนาลุ่มเจ้าพระยาสูบน้ำ แม้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ของประเทศ

แม้ว่าในระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ตามการคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยา ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่ เริ่มคลี่คลาย แต่ก็ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง

6 ส.ค.62 - ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้หลายพื้นที่ทั่วประเทศจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่ กรมชลประทานยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยที่จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คลอง 4 ขวา ของคลองชัยนาท-ป่าสัก ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท รวมทั้งร่วมกันกำหนดรอบเวรการใช้น้ำ ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานปรับพื้นที่ เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการรับน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ให้ความช่วยเหลือราษฎร บ้านเขาจันทร์ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต โดยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เพื่อนำน้ำดิบไปจ่ายเข้าระบบผลิตน้ำประปา สามารถช่วยเหลือราษฎร 154 ครัวเรือน ประชากร 523 คน

ส่วนจังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งปากคลองซอยต่างๆ ช่วยบรรเทาความเดือนร้อน ภายหลังการชี้แจงสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ต.โคกกะเทียม อ.เมือง , ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ และ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง ซึ่งใช้น้ำจากคลอง 17 ขวา, คลองระบาย 7 ซ้าย, คลอง 18 ขวา และคลอง 19 ขวา จำนวนหลายพันไร่ ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตก ทำให้ระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักลดต่ำลงมาก ไม่สามารถส่งน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ได้

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากบึงเขาดิน และขนาด 8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากคลองขนมจีน และคลองวัดยาง ส่งให้พื้นที่ทางการเกษตร กว่า 3,000 ไร่ ที่กำลังได้รับความเสียหายจากภาวะภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ ขณะนี้สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือแล้ว

ด้านจังหวัดพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ติดตามการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวฤดูฝนปี 2562 ซึ่งอยู่ในเขตคลองส่งน้ำ C.81 เขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร พบว่าเกษตรกรในเขตพื้นที่ดังกล่าว ได้รับน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก และต้นข้าวของเกษตรกรเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งใช้น้ำตามรอบเวรของตนอย่างเคร่งครัด และหากพบว่าพื้นที่ใดประสบกับปัญหาเรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านได้ตลอดเวลา หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460


เรื่องโดย วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย | ภาพโดย กรมชล​ประทาน
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์