ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

บอร์ดแข่งขันฯ สั่งฟัน 'เอ็ม-150' ปรับ 12 ล้านบาท

425 1

บอร์ดคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีมติเปรียบเทียบปรับเครื่องดื่มชูกำลัง เอ็ม-150 รวม 12 ล้านบาท ฐานใช้อำนาจเหนือตลาดแข่งขันไม่เป็นธรรมสั่งห้ามตัวแทนจำหน่ายสินค้าคู่แข่ง ยกเป็นเคสใหญ่ที่บอร์ดแข่งขันฯใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบปรับได้ทันที ส่งผลให้ยุติข้อพิพาทได้เร็ว


สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ระบุ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าปรับที่จะเปรียบเทียบปรับบริษัทเอ็ม-150 จำกัด ผู้ต้องหาที่ 1 และ นายประธาน ไชยประสิทธิ์ กรรมการบริษัท ผู้ต้องหาที่ 2 เป็นจำนวนเงินรายละ 6 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท โดยให้เลขาธิการ กขค. ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา เป็นผลให้คดีเลิกกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ส่งผลการดำเนินการไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีตัวแทนจำหน่ายร้องเรียนว่าบริษัท เอ็ม-150 ได้ห้ามตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าของคู่แข่ง เหตุเกิดเดือนต.ค.2554 ถึงก.ค.2555 โดยคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อสืบสวนและสอบสวน ได้สอบสวนแล้วเสนอความเห็นว่าบริษัท เอ็ม-150 เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดขณะนั้นมากกว่า 50% และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมามากกว่า 1 พันล้านบาท จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจมีอำนาจเหนือตลาด ได้กระทำการห้ามมิให้ตัวแทนจำหน่ายขายสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลังของบริษัทคู่แข่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ส่งสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลังตราเอ็ม-150 ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่จำกัดการซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังตราเอ็ม-150 และจำกัดโอกาสทั้งนี้ จึงถือว่ามีความผิดตามมาตรา 25 ที่แทรกแซงการประกอบธุรกิจ จำกัดการประกอบธุรกิจ และมาตรา 29 ทำการค้าไม่เป็นธรรม ซึ่ง กขค. เห็นด้วยและได้สั่งฟ้องต่อสำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2562 ต่อมาสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ให้ กขค. สอบสวนเพิ่ม แต่ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ต่อ กขค. ขอให้พิจารณาเปรียบเทียบปรับ จึงได้มีมติให้สั่งปรับดังกล่าว จึงถือว่าคดีนี้เป็นอันสิ้นสุดสำหรับ กรณีการเปรียบเทียบปรับเอ็ม-150 ถือเป็นการลงโทษธุรกิจขนาดใหญ่ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ โดยโทษทางอาญากำหนดไว้ 2 อย่าง คือ โทษจำคุก 2 ปี กับโทษปรับ 10% ของรายได้ในปีที่กระทำผิด ซึ่งได้ให้อำนาจคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปรียบเทียบปรับทางอาญาได้ทันที ต่างจากกฎหมายฉบับเดิม คือ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่ไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยต้องส่งให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน ทำให้บางคดีหมดอายุความลงไปก่อน แต่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่จะทำให้เรื่องฟ้องร้องแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สามารถหาข้อยุติได้เร็วขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีคดีร้องเรียนใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 7 เรื่องที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมร่วมกันกำหนดราคา จำกัดการแข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจคู่แข่งเสียหาย และผู้ถูกร้องเป็นธุรกิจรายใหญ่ในตลาด เป็นบริษัทข้ามชาติ ซึ่งในจำนวนนี้ 2 เรื่องน่าจะตัดสินได้ในเร็วๆ นี้ รวมถึงยังมีเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่คณะกรรมการแข่งขันฯ ยังไม่ได้พิจารณาว่าเข้าข่ายผิดดกฎหมายหรือไม่อีกราว 40-50 เรื่อง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์