ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แสดงความยินดีนักเรียนไทย คว้า 3 เหรียญ โอลิมปิกวิชาการ

3.85K 154
แสดงความยินดีนักเรียนไทย คว้า 3 เหรียญ โอลิมปิกวิชาการ

สพฐ. และ สอวน. ร่วมภูมิใจ นักเรียนไทย ผู้แทนเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กลับสู่ประเทศไทย สร้างชื่อ คว้า 3 เหรียญ โอลิมปิกวิชาการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 23.00 น. รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ ดร. อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนไทยผู้แทนเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กลับสู่ประเทศไทย

ตามที่ประเทศไทย ได้ส่งนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 เหรียญทองแดง และ 1 เกียรติคุณประกาศ ได้แก่

1.นางสาวชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง

2.นายกองทัพ วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง

3.นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง

4.นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกียรติคุณประกาศ

จากการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 องค์กรได้แก่ สพฐ. และมูลนิธิ สอวน. ทั้งนี้ สพฐ. ดำเนินการผลักดัน ให้หลักสูตรวิชาภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานสากล อยู่ในเนื้อหาการเรียนการสอนในโรงเรียน สอวน. จัดวิทยากรเพื่ออบรมครู ให้ดำเนินการนำเนื้อหาหลักสูตรมาตรฐานสากล ไปใช้ในการสอนนักเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนทั้ง 4 คนนี้ ผ่านการคัดเลือกในการเตรียมการจากครูลงสู่เด็ก โดยมีการจัดอบรมครูปีละ 200 คนจาก 100 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อที่จะบูรณาการความรู้ใน 2 วิชา คือวิชาภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แล้วนำไปสอนถ่ายทอดแก่นักเรียนของตนเอง และส่งเข้าแข่งขัน

โดยสอบคัดเลือกผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั้ง 15 แห่ง ในภูมิภาคของตนเอง ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าค่าย 1 จำนวน 6,870 คน และผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับในค่าย 2 และค่ายระดับประเทศ จนถึงค่ายสุดท้าย ที่คัดเลือกผู้แทนประเทศ ไปแข่งขันจำนวน 4 คน เป็นผลเชิงประจักษ์ให้เห็นว่า นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง สามารถผ่านเข้ามาอบรมในค่าย 1 ค่าย 2 และค่ายระดับประเทศได้เป็นประวัติการณ์ การอบรมครู สามารถทำให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนจนสามารถเข้ามาแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เป็นต้น

โดยในการอบรมและคัดเลือกนักเรียนทุกค่าย สพฐ. และมูลนิธิ สอวน. ให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามแนวทางหลักสูตรสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้มข้นและลุ่มลึก โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาระ ทั้งภูมิศาสตร์มนุษย์ภูมิศาสตร์กายภาพ และภูมิศาสตร์เทคนิค โดยนักเรียนผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยทุกครั้ง ตลอดมา

นอกจากนี้ในสาขาวิชาอื่นๆ ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ครูสามารถสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในค่าย 1 ค่าย 2 และค่ายระดับประเทศ เช่นโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งตัวอย่างโรงเรียนที่สามารถพัฒนานักเรียน จนเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend