ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

'ศักดิ์สยาม' เร่งพัฒนาระบบคมนาคม

702 6
ศักดิ์สยาม เร่งพัฒนาระบบคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ร่วมงานบางกอกโพสต์ ฟอรัม 2019 ทิศทางประเทศไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ เสวนาเรื่อง "Roadmap to Success: Up Close with Thailand's New Ministers

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมงานบางกอกโพสต์ ฟอรัม 2019 ทิศทางประเทศไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ และเสวนาเรื่อง "Roadmap to Success: Up Close with Thailand's New Ministers ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม (คค.) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน


เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัด ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทุกโครงการของ คค. ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างล่าช้า การแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เข้มงวดการตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามกฎหมาย

การปรับเวลารถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เข้าเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันของประชาชน การกำหนดอัตราความเร็วรถเพื่อระบายการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น พัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมโดยสารประจำทาง การใช้บัตรโดยสารเชื่อมโยงรถไฟฟ้าทุกระบบ แผนแก้ปัญหาด่านเก็บเงินทางพิเศษ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ให้รถสามารถผ่านด่านเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว ลดความแออัดของรถบริเวณหน้าด่าน เพิ่มการขนส่งทางระบบราง 30% ภายในเวลา 3 ปี พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำให้เชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งระบบอื่น ๆ ได้

และเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำโครงการของ คค. ให้ดำเนินการตามที่ผลการศึกษากำหนด โดยเฉพาะในส่วนของสัญญาและTOR ต้องไม่เอื้อประโยชน์และทำให้ภาครัฐเสียหาย นอกจากนี้ ให้หน่วยงานในสังกัด คค. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend