ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

พาณิชย์ยกเครื่องดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าใหม่

353 1
พาณิชย์ยกเครื่องดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าใหม่

"พาณิชย์" เตรียมปรับข้อมูลสินค้าทำดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าใหม่ หวังรับมือการเปลี่ยนแปลงให้ทันเศรษฐกิจโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดรองรับเทคโนโลยีใหม่


นางสุรีย์ พรสหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สนค.ได้ดำเนินการทบทวนตัวอย่างสินค้าส่งออกและนำเข้าหลังจากได้มีการปรับปรุงโครงสร้างค่าน้ำหนักของรายการสินค้าสำหรับจัดทำดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าโดยได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสัดส่วนมูลค่าส่งออกและนำเข้าในปี 2561เพื่อนำมาปรับปรุงรายการสินค้าให้มีความทันสมัยและมีค่าน้ำหนักของรายการสินค้าสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นจากผลการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาการค้ากับต่างประเทศค่อนข้างสูง ทำให้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยและยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นจากสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน อาทิสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงมากขึ้นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้มูลค่าการค้ากับต่างประเทศขยายตัวได้น้อยลงในหลายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้กระแสการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยียังทำให้สินค้าอุตสาหกรรมหลายรายการเปลี่ยนไปตามแนวโน้มตลาดที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่อีกด้วย               

ทั้งนี้ สนค.จึงได้เร่งดำเนินการปรับปรุงรายการสินค้า เพื่อจัดทำดัชนีราคาส่งออก นำเข้าที่นับว่าเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคสำหรับภาครัฐและเอกชนในการชี้ความสามารถการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศการส่งผ่านของเงินเฟ้อจากราคานำเข้าสินค้า และยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ GDPและกำหนดนโยบายทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่ กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตลอดจนกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรได้แก่ กลุ่มสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผักผลไม้สด     แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูปเพื่อนำมาปรับปรุงการเก็บตัวอย่างให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์               

นางสุรีย์พรกล่าวว่า เนื่องจากดัชนีราคาส่งออก นำเข้า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินเศรษฐกิจการค้าของประเทศในอนาคตมีแนวคิดจะพัฒนาแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาส่งออก นำเข้าโดยบูรณาการการใช้ข้อมูลร่วมกับแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิตผ่านความร่วมมือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะทำให้ได้ข้อมูลราคาสินค้าและแหล่งจัดเก็บอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งภาคการผลิตและภาคการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ดัชนีสามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจการค้าได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์