ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ชป.ยังคงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีปริมาณฝนเพิ่มแล้วก็ตาม

236 0
ชป.ยังคงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีปริมาณฝนเพิ่มแล้วก็ตาม

จากการคาดการณ์ลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 6 10 สิงหาคม พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่อง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ นั้น

4 ส.ค.62 - ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า แม้ในขณะนี้หลายพื้นที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่ กรมชลประทานยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อาทิเช่น พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าดำเนินการขุดตะกอนดินและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในการส่งน้ำเข้าพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร จากกรณีฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่ ต.ท่างิ้ว ต.หูกวาง และ ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

ที่จังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ประชุมร่วมกับ เกษตรกร ปลัดป้องกัน อ.อินทร์บุรี นายก อบต.ทองเอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่างาม ต.ทองเอน ต.งิ้วราย ต.หัวไผ่ ต.บางขาม และ ต.โพธิ์ชัย พร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ชัยนาท-อยุธยา เพื่อจัดระเบียบรอบเวรการใช้น้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำไปไม่ถึงปลายคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ณ ศาลาวัดดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ณ บริเวณปากคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน ต.วังยาง ต.ดอนมะสังข์ ต.ดอนตาล ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง

สำหรับที่จังหวัดกำแพงเพชร กรมชลประทานได้วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ต.เทพนคร ที่ขอให้ย้ายจุดอาคารท่อระบายน้ำปากคลองฝั่งขวา ที่รับน้ำอยู่ท้ายประตูระบายน้ำ ให้มาอยู่บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างแทน เนื่องจากพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่สูง ทำให้ได้รับน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยกรมชลประทาน จะดำเนินการออกแบบท่อระบายน้ำปากคลองแห่งใหม่ เหนือประตูระบายน้ำวังบัว เพื่อให้สามารถรับน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้ดีขึ้น พร้อมกับให้กลุ่มเกษตรกรทำข้อตกลง (MOU) ในด้านการใช้น้ำตามแผนที่กำหนดไว้ด้วย สำหรับการก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองแห่งใหม่นี้ จะเร่งดำเนินการออกแบบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2563 เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ โดยเร่งด่วนต่อไป

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดช่วงฤดูฝนจนถึงช่วงฤดูแล้งของปีหน้า และขอความร่วมมือเกษตรกรทำการเกษตรตามปริมาณฝนในพื้นที่ของตนเอง เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิต รวมทั้งขอให้เกษตรกรใช้น้ำตามรอบเวรของตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่ที่ใช้น้ำร่วมกัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์