ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

"ประยุทธ์" แบ่งงาน 5 รองนายกฯ "บิ๊กป้อม" คุม มท.-แรงงาน "สมคิด" ดู ศก.-พลังงาน-คลัง

2.70K 14
ประยุทธ์ แบ่งงาน 5 รองนายกฯ บิ๊กป้อม คุม มท.-แรงงาน  สมคิด ดู ศก.-พลังงาน-คลัง

โฆษกนร. แถลงภายหลังประชุมครม. ระบุ "นายกฯ" แบ่งงานรองนายกฯ "บิ๊กป้อม" คุม 4 กระทรวง "สมคิด" ดู ศก. พลังงาน-คลัง ขณะที่ "วิษณุ" ยธ.ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.มีการแบ่งงานในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กำกับดูแล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน โดยมีการมอบหมายให้อำนาจการปฏิบัติราชการแผ่นดินแทนในสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ในส่วนองค์การมหาชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  และมอบหมายให้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสำนักนายกฯที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย  การสถาปนาพระอิสริยศ อิสริยศักดิ์ และสมณศักดิ์ รวมถึงการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงและกรม  เอกอัครข้าราชทูตประจำต่างประเทศ และกงสุลที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

.

นางนฤมล กล่าวต่อว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กำกับดูแล กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (บีโอไอ) บริษัท อสมท.จำกัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้องค์การมหาชน และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.)  ส่วนนายวิษณุ เครืองาม กำกับดูแล กระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (พศ.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นางนฤมล กล่าวอีกว่า ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์  ขณะเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล กำกับดูแล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  และนายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (พศ.) และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend