ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

ส่งนักเรียนผู้แทนประเทศไทย แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

1.8K 20
ส่งนักเรียนผู้แทนประเทศไทย แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

" สพฐ. และมูลนิธิ สอวน. ร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ"

รวมทั้ง รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ สอวน. และคณะทำงานมูลนิธิ สอวน. เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อมอบช่อดอกไม้และส่งกำลังใจให้กับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 4 คน ได้แก่


1.นางสาวชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา2.นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา3.นายกองทัพ วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์4.นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจำนวน 2 ท่านได้แก่1.รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีม)2.ดร.กัลยา เทียนวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รองหัวหน้าทีม)

และอาจารย์สังเกตการณ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่1.ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2.ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th iGeo) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ สพฐ.และมูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการอบรมครูวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และมีการเข้าค่ายอบรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทย และในปีนี้นักเรียนผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งผลการแข่งขันใน 3 ครั้งที่ผ่านมา เป็นผลงานเชิงประจักษ์ถึงคุณภาพของครูไทยและเด็กไทย สามารถสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ได้รับ 2 เหรียญทอง โดย นายวุฒิภัทร กีรติไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลก- ครั้งที่ 2 ปี 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ได้รับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง- ครั้งที่ 3 ปี 2561 ณ ประเทศ แคนาดา นักเรียนผู้แทนประเทศไทย ได้รับ 4 เหรียญทองแดง

โดยทั้งหมดเป็นผลงานของทั้ง 2 องค์กรที่ร่วมด้วยช่วยกันให้การศึกษาไทยได้ทัดเทียมอารยประเทศ โดยกระจายความทั่วถึงของการพัฒนาไปทั้ง 7 ศูนย์มหาวิทยาลัย และ 8 ศูนย์โรงเรียนทั่วประเทศ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend