ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

"วัฒนา เมืองสุข" ตอก! คตส.-ป.ป.ช. เลือกปฏิบัติจนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง เช่นกรณี นาฬิกาเพื่อน

1.14K 60
วัฒนา เมืองสุข ตอก! คตส.-ป.ป.ช. เลือกปฏิบัติจนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง เช่นกรณี นาฬิกาเพื่อน

วัฒนา เมืองสุข ส.ส.เพื่อไทย เย้ย อุตตม ไม่ซื่อสัตย์สุจริต คดีกรุงไทย ตอก! คตส. และ ป.ป.ช. ที่เลือกปฏิบัติจนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของเผด็จการ ดังเช่นกรณี นาฬิกาเพื่อน

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Watana Muangsook ระบุว่า ... 

"ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 85, 91 และ 92(2) บัญญัติว่ากรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท หากฝ่าฝืนจะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัท ยกเว้น ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือได้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายใน 3 วันนับแต่สิ้นสุดการประชุม

คุณอุตตมอ้างว่าตนไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยฯ ที่อนุมัติสินเชื่อจำนวน 9,900 ล้านบาทให้กับบริษัทในเครือกฤษดามหานคร เป็นเหตุให้ คตส. และ ป.ป.ช. มีมติไม่ฟ้องคดีอาญากับคุณอุตตม ทั้งที่คุณอุตตมมิได้แสดงหลักฐานใดให้เห็นว่าตนได้คัดค้านแต่กลับปล่อยให้มติดังกล่าวผ่านไปโดยมิได้ดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนดังกล่าวกำหนดให้ต้องทำเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย ซึ่งหากคุณอุตตมมีความกล้าหาญทางจริยธรรมและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพสินเชื่อรายนี้จะไม่ผ่านการอนุมัติและธนาคารจะไม่ได้รับความเสียหาย นั่นคือสิ่งที่คุณจิรายุกล่าวหาคุณอุตตมว่าขาดคุณสมบัติเพราะเป็นพฤติกรรมของความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปกป้องผลประโยชน์ของธนาคาร และขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมที่จะติดตัวคุณอุตตมตลอดไปเพราะไม่มีอายุความเหมือนคดีอาญา

สิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ต่อสู้ในสภาคือการทำหน้าที่ของผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งนอกจากจะทำให้เห็นคุณสมบัติของคุณอุตตมว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว ยังทำให้เห็นถึงมาตรฐานการทำงานของ คตส. และ ป.ป.ช. ที่เลือกปฏิบัติจนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของเผด็จการดังเช่นกรณีนาฬิกาเพื่อน ที่สำคัญคือทำให้ประชาชนได้เห็นถึงการเป็นรัฐบาลที่ไม่เคยหัวประชาชน เหิมเกริมถึงขนาดกล้าตัดถ้อยคำที่ต้องปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญออกไป คงคิดว่ากองทัพกับอาวุธที่ซื้อมาจะกดหัวประชาชนได้"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend