ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

"วิษณุ" แจ้ง ตั้ง ส.ส.นั่ง ขรก.การเมือง ไม่ได้

2.11K 6
วิษณุ แจ้ง ตั้ง ส.ส.นั่ง ขรก.การเมือง ไม่ได้

"วิษณุ" แจ้ง หัวหน้าพรรคร่วม ตั้ง ส.ส. นั่งข้าราชการเมืองไม่ได้ ส่อ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ "พลังประชารัฐ" เล็ง ตั้ง ส.ส.สอบตก-คนในลิสต์บัญชีรายชื่อ แทน.

รายงานข่าวแจ้งถึงความคืบหน้าผู้จะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ทั้งตำแหน่งเลขานุการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรี หลังเกิดข้อถกเถียง ส.ส.ดำรงตำแหน่ง ได้หรือไม่ ล่าสุด น่าชัดเจนแล้วว่าส.ส.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ โดยบรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ได้รับการแจ้งจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า ส.ส.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ เนื่องจากอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 และ 185 รวมถึงมีข่าวบางฝ่ายเตรียมยื่นร้องเรียนหากมีการแต่งตั้ง

ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ แกนนำพรรคเปิดเผยว่า จะเร่งพิจารณาทำบัญชีข้าราชการการเมือง วางหลักเกณฑ์ในการประชุมส.ส.พรรควันที่ 30 ก.ค.นี้ เบื้องต้นได้กำหนดหลักเกณฑ์โควต้า โดยเลือกจากผู้ที่เป็นส.ส.สอบตกที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ 2 ที่มีคะแนนสูงลดต้นคอกับอันดับหนึ่ง เลือกจากผู้ที่มีชื่อในบัญชีส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ ที่มีความสามารถ มีคุณภาพ เพราะส.ส.บัญชีรายชื่อที่ไปเป็นรัฐมนตรี พรรคไม่ได้กำหนดให้ต้องลาออกจากส.ส. นอกจากนั้น ยังให้สิทธิรัฐมนตรีเลือกคนนอกเป็นทีมงานก่อนได้ด้วย

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 30 ก.ค.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จะเข้าชี้แจงการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังของครม.รวมถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูประเทศ, ผู้แทนจากกระทรวงการคลังเข้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561, ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ(สงป.)เข้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขและเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ.2559


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend