ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ขนส่งฯ จัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

411 0
ขนส่งฯ จัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมการขนส่งทางบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา บูรณาการร่วมกับเครือข่ายด้านความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในทุกพื้นที่ของประเทศ 

ทั้งนี้ มีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ แล้วจำนวนกว่า 50,000 คน สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ ตลอดจนวางรากฐานด้านจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัยด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถจักรยาน ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถจักรยานก่อนใช้งาน และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมด้วยการฝึกภาคสนามด้วยการขับขี่รถจักรยานสองล้อในสนามจราจรจำลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขี่ในเส้นทางที่มีทางร่วมทางแยกต่างๆ การขี่บนทางขรุขระ เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์และทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อต้องพบเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าจากการขับขี่รถจักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เยาวชนสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีทีมงานครูต้นแบบ หรือ ครูแม่ไก่ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอยู่คู่กับโรงเรียนอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชน เพราะการอบรมมอบความรู้ความเข้าใจถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดีและมีวินัยมากขึ้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในอนาคต นำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์