ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

"บิ๊กตู่" ร่ายยาว "นโยบายรบ." เฉียด 2 ชม. ชู 12 ด้านหลัก-12 ด้านเร่งด่วน

1.40K 12

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมทีโอที มีการประชุมรัฐสภา โดยวาระสำคัญคือการแถลงนโยบายรัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรี (ครม.)

จากนั้นเมื่อเวลา 09.50 น.พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มแถลงนโยบาย โดยอ่านตามเอกสารนโยบายที่ได้ส่งให้กับสมาชิกรัฐสภา ใน 12 นโยบายหลัก ได้แก่

1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2.สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

3.ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม

4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย

6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐากราก

8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย

9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

และ 12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วน นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน นั้นได้แก่

1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน

2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม

5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

7.การเตรียมมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา

9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

และ 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นายกฯ ใช้เวลาในการแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 52 นาที




เรื่องโดย ณัฐภัทร พรหมแก้ว | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend