ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

ดร.ศุภณัฐ แฉ! "ธนาธร" วิจารณ์มาตราในรมน.ปี 50

22.66K 376
ดร.ศุภณัฐ แฉ! ธนาธร วิจารณ์มาตราในรมน.ปี 50

จากกรณีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมปรึกษาพิจารณา กรณีที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ถูกร้องที่ 2) นายปิยบุตร แสงกนกกุล (ผู้ถูกร้องที่ 3) และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ (ผู้ถูกร้องที่ 4) เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เห็นว่าผู้ร้องได้ใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุด เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง แล้ว แต่อัยการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการภายใน 35 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ กรณีดังกล่าวจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 99 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ต่อมา วันที่ 21 กรกฎาคมหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ระบุถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยคำร้อง ว่าพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครอง ว่า หากดูตามคำร้องที่ส่งไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามมาตรา 49 แล้ว ใกล้ที่สุดที่ศาลรัฐธรรมนูญจะทำได้คือการสั่งให้พรรคอนาคตใหม่ยุติการกระทำดังกล่าว ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะยุบพรรคจากคำร้องนี้จึงอยากให้ประชาชนทุกคนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ ไว้วางใจว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีคำร้องนี้เกิดขึ้นทำให้ประชาชนจำนวนมาก เข้าใจว่าคำร้องนี้จะนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่หมายความว่า ประชาชนไม่มีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการยุบพรรคหรือใช้กระบวนการยุติธรรม มาเล่นงานพรรคการเมือง ที่มีจุดยืนต้านการสืบทอดอำนาจของเผด็จการ จึงขอตั้งคำถามว่าทำไมประชาชนจึงคิดเห็นแบบนั้น ศาลต่างๆมีความที่ทำจริงหรือไม่

นอกจากนี้นายธนาธรยังบอกถึงที่มาของปัญหาของประเทศ ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ว่า เป็นเรื่องของอำนาจ พรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชน แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ให้อำนาจแก่ประชาชน กลับให้อำนาจต่อการสืบทอดอำนาจของคสช และกลไกการสืบทอดอำนาจของคสช.ต่างๆถูกสร้างขึ้น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ และพรรคอนาคตใหม่ก็เชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้มีศักยภาพมากมาย เพียงแต่การดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้กดทับศักยภาพของประเทศ ไม่ให้ได้ไปไกลกว่านี้

ทั้งนี้ นายธนาธรบอกเพิ่มเติมว่าพรรคอนาคตใหม่และพรรคร่วมฝ่ายค้าน พร้อมที่จะต่อสู้กับการทำรัฐประหารถ้าเกิดว่ามีขึ้นในอนาคต

ล่าสุด ได้มีการเผยแพร่คลิป "ธนาธร" วิจารณ์มาตราในรัฐธรรมนูญปี 50 ข้อที่ว่า รัฐต้องส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ ได้เผยคลิปวิดีโอ ผ่านเฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan

ซึ่งในคลิปมีคำพูดคร่าวๆว่า "โดยเนื้อแท้แล้ว คือ การบอกกับประชาชนว่า คุณอย่าริอาจข้ามชนชั้น มึงเป็นชาวนาก็ชาวนาไป เป็นไพร่ก็เป็นไพร่ต่อไป อย่ามักใหญ่ใฝ่สูง ความโลกและความอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกิเลสตัณหาและเป็นสิ่งชั่วร้าย ซึ่งขัดกับศีลธรรมอันดีงามในสังคมไทย"

โดยดร.ศุภณัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุด้วยว่า...

เรียน ศาลรัฐธรรมนูญ/ ผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ#นาทีแรกห้ามพลาด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

>>> เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

>>> โดยในวันที่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ในขณะนั้น

>>> ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล "ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

>>> ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกผ่านหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*****และคงจะมีแต่คนที่มี...ความคิดที่เป็นอกุศล...ต่อ...สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะ...บิดเบือนให้ร้าย...ต่อ...สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถึงเพียงนี้... (กรุณาตั้งใจดูวิดีโออันนี้เอาเองครับ...ท่านจะทราบแนวคิดทุกมิติ...ว่าอุดมการณ์ของเขา...คือ...อะไร?)*****

>>> ข้าพเจ้า นาย ศุภณัฐ อภิญญาณ

ขอใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนไทยแสดงความประสงค์ที่จะยื่นหลักฐานชิ้นนี้...ต่อ...

>>> ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาความผิดในฐานล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

>>> ท่านผู้บัญชาการทหารบกผู้มีหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในฐานะจอมทัพไทย และประชาชน และเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางราชการ (ดูให้จบแล้ว...ท่านบัญชาการทหารบก จะได้ทราบข้อมูลว่าทำไมบุคคลคนนี้มีปัญหากับทหารมากมายนัก)

>>> ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายภายใต้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดร.ศุภณัฐ

23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ

อ้างอิง...การถวายรางวัล "ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการกล่าวเชิดชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างชัดเจนใน อ้างอิงที่ 3 ตามบันทึกเหตุการณ์ขององค์การสหประชาชาติ

อ้างอิง 1 http://www.ourking.in.th/Project/Detail.aspx?v=704

อ้างอิง 2 https://tinyurl.com/y3wyldor

อ้างอิง 3 https://tinyurl.com/y257fs2u

อ้างอิง...คลิปที่ได้ทำการเสนอนี้...เป็นส่วนหนึ่งของ...การบันทึกการบรรยาย...งานเสวนาวิชาการ "กลุ่มพลังประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่าน" จัดโดย สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย ณ ห้องการะเวก โรงแรมโกลเด้นทิวลิป พระราม ๙ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

https://www.youtube.com/watch?v=YG8SJLPluN0


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend