ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563.

สืบสานต่อยอด ลงแขกดำนาปลูกข้าว

1.3K 9
สืบสานต่อยอด ลงแขกดำนาปลูกข้าว

" วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่แปลงนาสาธิตโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ภิรมย์ ทองคุ้ม เปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์ และกิจกรรมลงแขกดำนา ปลูกข้าว สืบสาน ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ "

มีนักเรียนโรงเรียนวัดดอนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมโครงการฯ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว การดำนา ปลูกข้าว

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์ และกิจกรรมลงแขกดำนา ปลูกข้าว สืบสาน ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ เป็นปีที่ 15 เพื่อสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการทำนาอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้ความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อน รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์