ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

มารู้จัก บจธ. หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างของเกษตรกรไทย

295 0

ก็ประสบปัญหาจากหลายสาเหตุ เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ปัจจัยเงินเฟ้อ ภัยจากธรรมชาติ ทำให้เกษตรกร ต้องกู้หนี้ยืมสิน หรือนำที่ดินไปขายฝาก หรือจำนองกับนายทุน ทำให้ที่ดินเปลี่ยนมือไป


หากไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่กี่สิบปี จำนวนเกษตรกรไทยจะเหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 จึงเป็นที่มาของ บจธ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1.ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกิน โดยการให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร-ผู้ยากจน จนมีความมั่นคงในอาชีพ 2.รักษาสิทธิ์ในที่ดินทำกินที่มีแล้วอยู่ของเกษตรกรไม่ให้สูญเสียไป จากการ จำนอง หรือ ขายฝาก โดย บจธ. จะซื้อที่ดินของเกษตรกรกลับคืนมา และให้เช่าซื้อแก่เจ้าของเดิม 3.การเข้าไปพัฒนาและแก้ปัญหาที่ดินที่ทิ้งร้าง เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ และอีกหน้าที่สำคัญ ของ บจธ. คือการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างกว้างขวาง โดยเกษตรกรและผู้ยากจน สามารถเข้าถึงสินเชื่อ กับธนาคารที่ดินได้โดยตรง ไม่ต้อง เป็นหนี้ นอกระบบ หรือ ต้องนำที่ดินไปจำนองกับบุคคลภายนอก จะทำให้สามารถรักษาสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ไว้ให้ลูกหลานได้ในอนาคต และยังสามารถจะขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อีกด้วย

4.พันธกิจของ บจธ. ในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผ่าน กลไกในการบริการจัดการที่ดิน คือ1 .สนองนโบายรัฐบาลโดยการเป็นสถาบันที่ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกิน2.นำร่องโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ยากจน3.ดำเนินโครงการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร4.ลดความเหลื่อมล้ำโดยการจัดหาและช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทำกิน

อีกโครงการที่ บจธ.จัดทำขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทำกิน ได้แก่ โครงการตลาดกลางที่ดิน ซึ่ง บจธ. จะเป็นตัวกลางประสานระหว่างเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่กับเกษตรกรที่ต้องการที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การเช่า เช่าชื้อ หรือ เช่าช่วง ภายใต้อัตราและสัญญา หรือ ข้อตกลงที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมด้านเงินทุนและสนับสนุนอุปกรณ์ การผลิต

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์