ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นคุมที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล

365 7
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นคุมที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเพิ่มธุรกิจที่ปรึกษาและผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจประเภทใหม่ในการกำกับดูแล ชี้ ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นจนถึง 20 ส.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครอบคลุมธุรกิจให้คำแนะนำการลงทุน และธุรกิจจัดการเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสมและป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย

ปัจจุบันการกำกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ครอบคลุมธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับธุรกิจหลักทรัพย์แล้วยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจการให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจการจัดการเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์ให้ความสนใจและมาหารือกับ ก.ล.ต.ถึงความเป็นไปได้ในการให้บริการธุรกิจในลักษณะดังกล่าว เพื่อแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าลงทุนให้กับลูกค้าพร้อมทั้งลงทุนตามนโยบายที่ได้ตกลงกับลูกค้าซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนนอกเหนือไปจากการลงทุนในหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงทำให้ ก.ล.ต. จะไม่สามารถกำกับดูแลให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันเพิ่มขอบเขตความคุ้มครองให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายหรือได้รับบริการที่ไม่เหมาะสมโดยมีข้อสรุปในการเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ประกาศให้ "ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล" และ "ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล" เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่เพิ่มเติมโดยแยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ โทเคนดิจิทัลและคริปโทเคอร์เรนซี  

2. กำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไขและกระบวนการในการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆโดยให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่มีอยู่แล้ว3.กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัลและที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีใบละ 15,000 บาทและสำหรับผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัลและผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี ใบละ500,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือโทรสาร 02-033-9712, 02-033-4639 หรือ 02-033-9700 หรือทาง e-mail: [email protected], [email protected] หรือ [email protected]จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend