ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมความมั่นคงอาหารอาเซียน

487 1
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมความมั่นคงอาหารอาเซียน

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AFSRB ครั้งที่ 39 ในเดือนส.ค. เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์สินค้าอาหารสำคัญร่วมกันระหว่างอาเซียน


นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้กรมการค้าต่างประเทศได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Food Security Reserve Board : AFSRB) ครั้งที่39 ระหว่างวันที่ 1516 ส.ค. 2562 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตันกรุงเทพฯ โดยจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการผลิต การบริโภคการค้า และปริมาณสต็อกสินค้าอาหารหลักของอาเซียน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดน้ำตาล และถั่วเหลือง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

"การประชุม AFSRB ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวไทย รวมถึงเวทีดังกล่าวยังใช้เป็นกลไกสำคัญของสมาชิกอาเซียนในการรับมือและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนกลายเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน" 

ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2523 โดยกรมฯ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการถาวรAFSRB ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯระหว่างประเทศสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยกรอบฯ ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือด้านอาหารระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

นายอดุลย์ กล่าวว่า  จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งภัยธรรมชาติต่างๆล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหารของประเทศซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้กำหนดนโยบายที่มุ่งมั่นส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรของไทยให้เติบโตและพัฒนาให้เท่าทันกับสภาวะตลาดและกลไกทางเศรษฐกิจของโลกเพื่อให้สินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดของประเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน กรมฯ มั่นใจว่าการประชุมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มเข็งในกลุ่มประเทศสมาชิกสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและสามารถลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์