ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดเงื่อนไขค่าชดเชย กรณีเลิกจ้าง พนักงาน ซันโยฯ

6.97K 29
เปิดเงื่อนไขค่าชดเชย กรณีเลิกจ้าง พนักงาน ซันโยฯ

เฟซบุ๊กเพจ"ทนายคู่ใจ"ได้โพสต์พูดถึงการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง หลังจากที่ผู้บริหารบริษัทซันโยฯ แจ้งปิดกิจการพร้อมสั่งเลิกจ้างพนักงานอย่างกะทันหัน......

หลังจากที่ผู้บริหารบริษัทซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนโลหะ แจ้งปิดกิจการพร้อมสั่งเลิกจ้างพนักงานทุกคน ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

เกี่ยวกับเรื่องนี้เพจ ทนายคู่ใจ ได้โพสต์พูดถึงการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 ระบุว่า

จากกรณีข่าวดัง "ซันโย" ประกาศปิดกิจการเลิกจ้างพนักงานกะทันหัน วันนี้เลยจะมาพูดถึงการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 ค่าชดเชยหมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง

กรณีเลิกจ้างให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เลิกจ้าง ดังนี้

(1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 90 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 180 วัน สุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 240 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(6) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 400 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

การเลิกจ้าง หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปได้และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6298/2545 หนังสือของนายจ้างที่มีไปยังลูกจ้างระบุว่า "เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและปัญหาค่าใช้จ่ายเกินรายได้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่าย ไม่สามรถจ้างท่านในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่ได้ จึงขอให้ท่านลาออกจากงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป โดยบริษัทยินดีจ่ายค่าชดเชยให้ท่านตามกฎหมายแรงงาน" เป็นกรณีที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้เนื่องจากเหตุอื่นใด จึงเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend