ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ชาวไทยเจ้าเอย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่

1.1K 6
ชาวไทยเจ้าเอย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่

......... "สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "อนุรักษ์รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฏศิลป์ไทย" ร่วมกับการปลูกฝังให้ฝึกตนเป็นผู้มีระเบียบวินัย" .........

20กรกฎาคม2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชัยธวัช เนียมศิริ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการ "อนุรักษ์รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฏศิลป์ไทย" ประจำปี 2562 ของ สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารับการฝึกอบรม ร่วม 140 คน


.

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวให้ข้อคิดกับผู้เข้ารับการอบรมว่า ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้า เยาวชนคือกำลังสำคัญหลักของประเทศชาติ และประเทศชาติจะพัฒนาทัดเทียมกับอารยประเทศได้ คนในชาติต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับตนเอง ด้วยการฝึกตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัย ตั้งแต่เล็ก เหมือนเพลงชาวไทย ในท่ารำวงมาตรฐาน ที่บอกว่าชาวไทยเจ้าเอย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่ การที่เราได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้ เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์ เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย ดังนั้น วินัยจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคนไทยให้อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขต่อไป

.

ในขณะที่นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด อนุรักษ์ไว้ซึ่งท่ารำวงมาตรฐาน ให้กับ เยาวชนได้ช่วยกันสืบสานนาฏศิลป์ไทย ให้คงอยู่สืบไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนสร้างความเข้าใจในกระบวนการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา ด้านนาฏศิลป์ไทย ระหว่างเครือข่ายทางสถาบันการศึกษาได้นำสู่การขยายผล จากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไป

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์