ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

"ธรรมนัส" ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพะเยา

778 7

รมช.เกษตรฯ เข้าติดตามปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาพร้อมกับการพัฒนากว๊านพะเยา เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และตั้งเป้าที่จะแก้ไขปัญหาการพัฒนากว๊านพะเยาให้สามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัด


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เข้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมกับการพัฒนากว๊านพะเยา หลังสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยได้หารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นชลประทานเข้าทำการสำรวจพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำ ที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเก่า เพื่อหาแนวทางในการที่จะทำการขุดลอกพัฒนาให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการพัฒนากว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกว๊านพะเยา อย่างเป็นรูปธรรมและเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหากับการพัฒนากว๊านพะเยาทั้งในด้านการขุดลอกกักเก็บน้ำ ตลอดจนถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และบริหารจัดการในเรื่องของแหล่งโบราณสถาณที่อยู่ในกว๊านพะเยา ให้มีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงนี้ได้รับผลกระทบทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรที่ทำการหว่านดำผลผลิตไว้ ส่วนปัญหาเร่งด่วน ขณะนี้ได้ร้องขอไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการในเรื่องของการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และตอนนี้ก็ได้มอบนโยบายให้กับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการในการช่วยกันแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของภัยแล้งและการพัฒนากว๊านพะเยาพะเยา ตลอดจนถึงแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend