ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ด่วน! ศาลรธน.รับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นฟันคุณสมบัติ "ประยุทธ์" แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

3.54K 11
ด่วน! ศาลรธน.รับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นฟันคุณสมบัติ ประยุทธ์ แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องวินิจฉัย ความเป็นนายกรัฐมนตรี ของ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" แต่ไม่ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ และรับคำร้องกรณี พรรคอนาคตใหม่ "ธนาธร-ปิยบุตร" ล้มล้างการปกครองฯ

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญได้พิจาณาคำร้องของผู้ร้องต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสามประกอบมาตร 82 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจณาวินิจฉัยหรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปราฏว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 110คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดท่ที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร้องต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงฉพาะตัวตามรัฐธรมนูญมาตราดญoวรรคหนึ่งมาตรา170วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะด้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา98 (15) เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม และมาตรา 82 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจาณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9)แล้วศาลรัฐธรรมนูญจึงสั่งรับคร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องเพื่อยื่นคำชี้แจงแก่ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนารับคำร้อง

สำหรับการพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาดรา82 วรรคสองบัญญัติเงื่อนไขไว้ว่าจะต้อง"ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง"ซึ่งตามคำร้องและเอกสารประกอบคร้องก็ไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องที่จะทำให้เกิดความเสียหายแต่ประการใด ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้มีคำขอในส่วนนี้จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend