ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

สมอ. แจงผู้ประกอบการ หลังกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้

447 2
สมอ. แจงผู้ประกอบการ หลังกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้

สมอ. จัดสัมมนาผู้ประกอบการให้ความรู้กฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ ในงาน Thailand Industry Expo อิมแพ็ค เมืองทองธานี หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายวันชัย  พนมชัย  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562"  ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยการประกาศนโยบาย Industry 4.0 และเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการออกใบอนุญาตต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล และ สมอ. ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของการพัฒนาที่มุ่งสู่ Thailand 4.0 ในทุกกระบวนการทำงาน และได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ฉบับแก้ไขใหม่ ได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้การกำหนดมาตรฐานของ สมอ. รวดเร็วทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างทันท่วงที เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  นอกจากนี้ ได้แก้ไขบทลงโทษให้สูงขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลายชนิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินคดี โดยกำหนดให้มีผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับสามารถเปรียบเทียบปรับได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดภาระคดีที่ศาล

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "การสัมมนาในวันนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ร้านจำหน่าย ร้านค้าออนไลน์ ร้าน มอก. และผู้เกี่ยวข้องกว่า 500 ราย เข้าร่วมการสัมมนา โดย สมอ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ฉบับแก้ไขใหม่ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติ หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว ตลอดจนแนะนำโครงการร้าน มอก. ซึ่งเป็นโครงการที่ สมอ. ส่งเสริมให้ร้านจำหน่ายและร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น  และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้จำหน่ายที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม"                                        


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์