ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

'กรมประมง'เตรียมจ่ายงบเยียวยาประมงพื้นบ้านกว่า 99.8 ล้านบาท

939 7
กรมประมงเตรียมจ่ายงบเยียวยาประมงพื้นบ้านกว่า 99.8 ล้านบาท

กรมประมงเร่งฟื้นฟูประมงพื้นบ้านจากเหตุภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" พัดถล่ม หลังได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ลั่น !!เตรียมจ่ายเงินเยียวยาก้อนแรกให้ชุมชนเป้าหมาย 65 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ (นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี) วงเงินรวมกว่า 99.8 ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม 2562 นี้

18 ก.ค. 62 - นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากกรณีเหตุภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" พัดถล่มหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณเขตชายฝั่ง 22 จังหวัด เมื่อช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับกระทบอย่างหนัก ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เนื่องจากเครื่องมือประมงได้รับความเสียหาย อีกทั้งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำถูกทำลาย โดยเฉพาะแนวปะการังน้ำตื้นและปะการังเทียมได้ถูกคลื่นซัดกระหน่ำจนเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ความชุกชุมของชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชายฝั่ง

ลดน้อยลง จนเป็นสาเหตุให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องออกไปทำการประมงไกลฝั่ง มีค่าใช้จ่ายในการทำประมงสูงขึ้น ใช้เวลานานขึ้น และมีความเสี่ยงภัยมากขึ้น กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการปกป้อง คุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้ชาวประมงพื้นบ้านให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงได้ตามปกติ อีกทั้ง ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว รวมถึงเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กลับมาคงความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 99,800,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน 65 ชุมชน ในพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ซึ่งกรมประมงจะทำการจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทั้ง 65 แห่ง ได้นำไปพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามความต้องการของชุมชนภายในเดือนสิงหาคม 2562 นี้

สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย การพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน เช่น การซ่อมแซมเครื่องมือทำการประมงและเรือประมง การปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านที่เหมาะสมกับสภาพการประมง ฤดูกาล ถูกต้องตามกฎหมาย การส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นต้น การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง เช่น การจัดทำซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยของสัตว์น้ำ การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ การปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป็นต้น การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น

การปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยให้ชาวประมงพื้นบ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ทั้งน้ำประปา ไฟฟ้า รวมถึงการคมนาคมให้ทั่วถึง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงจะมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้โครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อชุมชนประมงพื้นบ้านอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ กรมประมงได้วางเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล รวมทั้งสิ้น 467 ชุมชน ภายในปี 2564 นี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์