ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

แห่ซื้อรถป้ายแดง 6 เดือนแรก ทะลุ 1.61 ล้านคัน

577 3
แห่ซื้อรถป้ายแดง 6 เดือนแรก ทะลุ 1.61 ล้านคัน

คนแห่ซื้อรถป้ายแดงช่วง 6 เดือนปี 62 รวม 1.61 ล้านคัน ชี้ เป็นรถจักรยานยนต์จดใหม่สูงสุด 9.71 แสนคัน ลดลง 4% ส่วนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ซื้อใหม่ถึง 4.05 แสนคัน โต 8% เตือนใช้รถใหม่ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศเฉพาะช่วง 6เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม มิถุนายน)พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 1.61 ล้านคัน  ใกล้เคียงกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561แบ่งเป็นการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 4.05 แสนคัน เพิ่มขึ้น8% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนขณะที่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 1.49 แสนคัน เพิ่มขึ้น 6% ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7 คน มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 8,573 คัน เพิ่มขึ้น 1%  ขณะที่รถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี2562 จำนวน 9.71 แสนคัน แต่ลดลง 4%  

ทั้งนี้ ในส่วนของการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ประกอบด้วย รถโดยสารมียอดจดทะเบียน จำนวน 5,798 คัน ลดลง 6%  ส่วนรถบรรทุกมียอดจดทะเบียน จำนวน  33,885 คัน ลดลง 3%  

อย่างไรก็ตาม จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงช่วง6 เดือนแรก ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 40.19 ล้านคัน โดยรถจักรยานยนต์มีจำนวนสูงสุด 21.05 ล้านคัน  รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนจำนวน 9.71 ล้านคัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 6.70 ล้านคัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7 คน จำนวน  4.22 แสนคัน ส่วนรถโดยสารมีจำนวน1.63 แสนคัน และรถบรรทุกจำนวน 1.13 ล้านคัน เป็นต้น

ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวกใช้ระยะเวลาภายใน1 วัน โดยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถหนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาเช่าซื้อใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หรือหนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้นหลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535แบบคำขอจดทะเบียนรถ กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจและนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ

"กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายรถอำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารดำเนินการจดทะเบียนรถรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อรถเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน30 วัน นับจากวันรับรถ ระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้นโดยต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกและผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่ผู้ซื้อรับรถให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการใช้ป้ายแดงหากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000บาท จึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหายและเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์