ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

อาเซียน ยินดี ประวิตร นั่งรองนายกฯ รบ.ใหม่

894 11
อาเซียน ยินดี ประวิตร นั่งรองนายกฯ รบ.ใหม่

ชาติอาเซียนร่วมยินดี พลเอก ประวิตร นั่งรองนายกฯ ในรัฐบาลชุดใหม่ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน พร้อมลงนามปฏิญญาร่วมความมั่นคง ส่งเสริม เสรีภาพ เดินเรือและบินผ่านทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ช่วงปลายปีจะมีการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ด้วย

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 วันนี้ มีรายงานว่า ที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ใน ครม.ชุดใหม่ และการประชุมก็นับเป็นการส่งท้ายภารกิจของ พลเอก ประวิตร ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดช่วง 5 ปี ในยุครัฐบาล คสช. / ทั้งนี้หลังจบการประชุม รัฐมนตรีกลาโหมทั้ง 10 ประเทศอาเซียน ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมความมั่นคงที่ยั่งยืน และมอบให้กับ เลขาธิการอาเซียน 

จากนั้นร่วมกันแถลงข่าวโดย พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ผลสำเร็จการประชุมเกิดจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียนที่มุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก และการลงนามปฏิญญา เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมที่มีสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคให้มีขีดความสามารถที่จะตอบสนองความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ และยังรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนไว้ 

ขอชื่นชมความคืบหน้าของความร่วมมือของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมคู่เจรจา รวมทั้งความสำเร็จการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีที่แล้ว และยินดีต่อการฝึกประสบการณ์ทะเลระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ในปีนี้เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อใจสำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการประชุม ก็คือเป็นเวทีหารือระดับรัฐมนตรีกลาโหม เวทีเดียวในภูมิภาค ถือเป็นกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง ที่เป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศส่วนการฝึกผสมทางทะเลช่วงปลายปี ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบกับประเทศหาอำนาจในภูมิภาคหรือไม่ / พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ในปีนี้ไม่ใช่การฝึกทางทะเลครั้งแรกระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพราะปีที่ผ่านมาอาเซียนได้ทำการฝึกทางทะเลในลักษณะเดียวกันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร ที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการปฏิบัติการร่วมทางทะเลกับประเทศคู่เจรจา ที่มีบทบาทด้านความมั่นคงที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนส่วนท่าทีอาเซียนต่อสถานการณ์ทะเลจีนใต้นั้น ที่ประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีต่างๆในทะเลจีนใต้ และการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งยืนยันถึงความสำคัญของการรักษาและส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความปลอดภัย และเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านทะเลจีนใต้ ขณะเดียวกันเห็นพร้อมถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 นอกจากนั้นที่ประชุมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่จะร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยนทะเลจีนใต้ให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend