ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ประชุม กห.อาเซียนเริ่มแล้ว เน้น ปชช. เป็นศูนย์กลาง

547 0
ประชุม กห.อาเซียนเริ่มแล้ว เน้น ปชช. เป็นศูนย์กลาง

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนอย่างป็นทางการเริ่มขึ้นเเล้ว เน้นความร่วมมือที่มั่นคงและทำให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน โดยในวันนี้จะเป็นพิธีเปิด ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและให้การรับรองเอกสารความร่วมมือในกรอบ ADMM รวมถึงการเตรียมสำหรับประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM -Plus ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้และในฐานะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ได้เสนอแนวความคิดการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงในปี 2562 ภายใต้แนวความคิด "ความมั่นคงที่ยั่งยืน" มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือด้านต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกประเทศในภูมิภาคโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งเสนอความริเริ่มของความร่วมมือด้วยความมั่นคง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ได้แก่ การประเมินผลความร่วมมือต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน เพื่อรับมือภัยคุกคามข้ามแดนและสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ ไอยูยู ที่ฝ่ายไทยจะเป็นผู้เสนอการประชุมในวันนี้จะมีการรับรองเอกสารความร่วมมือจำนวน 6 ฉบับ ที่เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อตอบสนองภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่สำคัญของภูมิภาค ได้แก่ การประเมินผลการปฎิบัติของความคิดริเริ่มในกรอบ ADMM, บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน, การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา, ขอบเขตการปฎิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes, การจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียนและแนวทางปฎิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล รวมทั้งจะร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญในการร่วมมือก้าวไปข้างหน้าเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค แสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นประธานในครั้งนี้ กระทรวงกลาโหมจะผลักดันประเด็นสำคัญของการประชุมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์