ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

สพฐ.เดินหน้าประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกลุ่มพิเศษ

2.4K 24
สพฐ.เดินหน้าประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกลุ่มพิเศษ

" ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ สพฐ. มอบหมายให้ สพค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มพิเศษ 23 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เฟส 2 ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม. "

โดยมอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดงาน และประชุมคณะทำงานระดมความคิด จัดทำแผนการติดตามการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี สู่การปฏิบัติจริง และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สตผ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพค.สพฐ. ร่วมเสนอแนวทาง การติดตามการนำแผนพัฒนาการอย่างยั่งยืน กับทีมงานท่านองคมนตรีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา


ทั้งนี้นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง รอง ผอ.สพค. ประธานคณะทำงานได้รับทราบแนวทางและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการติดตามการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ดังนี้

1.เพื่อต้องการทราบว่ามีการนำแผนปฏิบัติการผ่านตรวจสอบไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน

2.เพื่อต้องการทราบว่าโรงเรียนมีการเตรียมการลงมือปฏิบัติและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนการประจำปี

3.เพื่อเป็นนิเทศ ช่วยเหลือและเสนอแนะให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิผล

เพื่อนำเสนอท่านองคมนตรีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และนำสู่การติดตามโรงเรียนกลุ่มพิเศษ โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม นี้ต่อไป ทั้งนี้ งานเฟส 2 เกิดจากการขยายผลเพื่อช่วยโรงเรียนต่อยอดความรู้ ที่ได้จากการอบรมโรงเรียนกลุ่มพิเศษ จำนวน 228 แห่ง ในวันที่ 25-28 ต.ค.2561 เพื่อให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาที่เน้นย้ำ 3 เสาหลักของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา และมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 โดยหลอมเป็น 5 กลยุทธ์ ซึ่งเป็นงาน เฟส 1

และจากการตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษาในกำกับดูแลของท่านองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา พบว่า หากสถานศึกษาได้นำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริงได้ จะทำให้การขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดงานขยายผลต่อในเฟส 2 เพื่อให้แผนพัฒนาโรงเรียนเป็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ส่งผลต่อการรู้ทิศทางการพัฒนาร่วมกันของทั้งโรงเรียนได้ รวมทั้งสะดวกต่อการติดตามในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของทุกท่านต่อไป

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์