ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

"สุริยะ-สมศักดิ์" ยิ้ม หลังได้รับโปรดเกล้าฯครม.ใหม่

2.21K 20
สุริยะ-สมศักดิ์ ยิ้ม หลังได้รับโปรดเกล้าฯครม.ใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกส.ส. ได้ทยอยลงมารับประทานอาหารที่ห้องรับรองตลอดทั้งวัน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรี ก็ลงมาพักผ่อนเช่นเดียวกัน อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม โดยทั้ง 2 คนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม ดูผ่อนคลายขึ้น ซึ่งยังคงปฎิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

โดยนายสมศักดิ์ บอกแค่ว่า ยังพูดอะไรไม่ได้ เพราะยังไม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ และยังไม่ได้เตรียมตัว หรือ วางแผนงานเกี่ยวกับกระทรวงไว้ เพราะเพิ่งทราบเมื่อสักครู่พร้อมกับสื่อมวลชน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend