ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ดีเดย์ห้ามนำเข้ารถยนต์ส่วนตัวใช้แล้วเริ่ม 10 ธ.ค. 62

7.71K 30
ดีเดย์ห้ามนำเข้ารถยนต์ส่วนตัวใช้แล้วเริ่ม 10 ธ.ค. 62

"พาณิชย์" ออกประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์ส่วนตัวใช้แล้วมีผลบังคับใช้ 10 ธ.ค. 62 เพื่อป้องกันปัญหามลพิษและการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุม เตือนผู้ประกอบการที่จะนำเข้ารถยนต์ภายใต้ระเบียบเดิม ต้องดำเนินการตามขั้นตอนไม่เกินวันที่ 9 ธ.ค.62 เท่านั้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปโดยกำหนดให้รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าเพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมและปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 สำหรับรถยนต์ประเภทอื่นกรมฯจะถ่ายโอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ยังคงกำกับดูแลรถยนต์ลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง(รถเครน) และรถยนต์ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศลได้รับบริจาค(รถพยาบาล และรถดับเพลิง)

ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท87.01 (ยกเว้นรถหัวลาก) ประเภท 87.02 ประเภท 87.03 (ยกเว้นรถพยาบาล) ประเภท 87.04และรถยนต์โบราณตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06 ภายใต้ประกาศและระเบียบฉบับเดิมต้องนำเข้าภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าหากผู้นำเข้าแสดงหลักฐานและเอกสารประกอบคำขอได้ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมฯจะใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตไม่เกิน 25 วันโดยจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตนำเข้าจะมีอายุไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

"หากฝ่าฝืนนำเข้าสินค้าต้องห้ามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ. 2522 และกรมศุลกากรจะดำเนินการทำลายสินค้าต้องห้ามดังกล่าวสำหรับรถยนต์ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือนำเข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯปี 2562 จะใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจนกว่าจะพ้นภาระและความรับผิดชอบตามกฎหมาย"

สำหรับรถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 โดยต้องขออนุญาตนำเข้าครอบคลุมรถยนต์ที่ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 87.01 87.02 87.03 87.04และ 87.05 ประกอบด้วยรถยนต์ใช้แล้ว 9 ประเภท ได้แก่ (1)รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว (2)รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน (3)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี (4)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล (5)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว (6)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือทางการศึกษาวิจัย (7)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก (8)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และ (9)รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend