ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กอช.เปิดช่องทางส่งเงินออมสะสมรองรับสมาชิกเพิ่ม

500 1
กอช.เปิดช่องทางส่งเงินออมสะสมรองรับสมาชิกเพิ่ม

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ปลื้มสมาชิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มุ่งส่งเสริมความรู้ให้สมาชิกได้ตระหนักถึงการออมที่ต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และอาชีพอิสระ มีอายุตั้งแต่ 15 60 ปี สามารถสมัครสมาชิก กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาลไว้ใช้หลังอายุ 60 ปีเป็นรายเดือน ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน "กอช."

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เปิดเผยว่า  กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 1560 ปี สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จะได้รับเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน โดยยอดสมาชิก กอช. มีอัตราเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2562 ส่งผลต่อการขยายฐานสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กอช. มีจำนวนสมาชิกกว่าหกแสนราย และจากผลการดำเนินงานครึ่งปี 2562 มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 740,000 ราย รวมยอดสมาชิก ณ ปัจจุบันมีมากกว่า 1,300,000 คน ซึ่งเป็นผลจากการลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย และการพัฒนาช่องทางหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. ที่หลากหลายรูปแบบ เข้าถึงบริการง่าย และทันสมัย ส่งผลให้สมาชิก กอช. ส่งเงินออมสะสมต่อเนื่องได้เป็นที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ กอช. ได้อำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้ส่งเงินออมต่อเนื่อง ไร้ความกังวล เพียงสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิกขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี สำหรับสมาชิก กอช. หรือผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ต้องการออมให้คนใกล้ชิดที่เป็นสมาชิก กอช. สามารถสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ต่อเนื่องไม่มีกำหนด ซึ่งเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยบริการ กอช. อยู่แล้ว โดยบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้หักอัตโนมัติ จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 4 ธนาคาร และเจ้าของบัญชีเงินฝากไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก กอช. ก็ได้ ซึ่งระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิก กอช. เข้าในบัญชีกองทุน ทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครบริการได้ระบุไว้ตั้งแต่ 50-1,100 บาทต่อเดือน ทำให้สมาชิก กอช. ได้รับเงินสมทบจากรัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่ต้องกังวลว่าจะลืมออม นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้ผู้ปกครองสามารถออมให้บุตรหลานได้อีกด้วย

นอกจากนี้สมาชิก กอช. สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน "กอช" เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออมและใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง อาทิ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ทุกสาขา หรือหน่วยรับสมัคร กอช. อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์