ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระอักษรอวยพร "50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ"

669 53
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระอักษรอวยพร 50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีผู้แทนคณะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย, ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ, พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ฯลฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โถงประชุม ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันก่อน

รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ-อาจารย์ นพ.สุกิจ แย้มวงษ์-ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์-ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา-ศ.เกียรติคุณนพ.เกษม วัฒนชัยพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ          ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กราบบังคมทูลรายงานความสำเร็จในวาระครบรอบ 50 ปี ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในก้าวต่อไป เพื่อสานต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด โดยที่ผ่านมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยด้านค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่เงินบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมจำนวนหลายแสนราย รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ การวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน          การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดพร้อมครอบครัว และทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าและความเป็นเลิศด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยและทั่วโลกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิ การออกแบบและผลิตคอมโพสิทเทนดอนกราฟท์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายเส้นเอ็นข้อมือเทียม, หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง และอุปกรณ์ช่วยเดินในคนไข้พาร์กินสัน เป็นต้นของที่ระลึกการกุศล           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีฯ 50 ปี, รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 ตลอดจนพิจารณาการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562 ในการนี้ ทรงพระอักษรคำอวยพรในวาระครบรอบ "50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ" ลงบนผืนผ้าใบ โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ จะขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรดังกล่าวไปจัดทำเป็นของที่ระลึกการกุศล ชุดพิเศษ โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเกียรติคุณ สำหรับผู้บริจาคและพระราชทานชื่อโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอีกด้วย


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend