ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ช. ส่งศาลฎีกา ฟันขุนพล ภท.ยื่นทรัพย์สินเท็จ

1.94K 11

นางนาที รัฐกิจประการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนรษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ซึ่งปัจจุบัน เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกัน บอกว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเงียบๆ ไม่ค่อยมีข่าวมากนัก ว่า

ป.ป.ช ไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว เนื่องจากว่า มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงควรแจ้งให้ทราบ โดยมีการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจัยเมื่อหลายเดือนก่อน และก็ ป.ป.ช. ไม่ได้แถลงข่าว ล่าสุด ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงแหน่งทางการเมือง รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีการนัดรับพิจารณาคดีในวันที่ 9 ก.ค. นี้ คือวันอังคารหน้า

ล่าสุด ป.ป.ช. ได้ออกเอกสารชี้แจงในประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า

ชี้แจงกรณีนางนาที รัฐกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนรษฎร พรรคภูมิใจไทย จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันป็นเท็จหรือปกปิดข้อก็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

นายวรวิทย์ สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนางนาทีรัฐกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคภูมิใจไทยและปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรษฎรแบบบัญชีรายชื่อสมัยที่สอง จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนวันที่ 9กรกฎาคม 2562 นั้น

ขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของนางนาทีรัฐกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎจากการเลือกตั้งปี 2554 กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยนางนาที่รัฐกิจประการได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ผลการตรวจสอบปรากฏว่านางนาทีรัฐกิจประการไม่แสดงรายการทรัพย์สินได้แก่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของตนเองในท้องที่จังหวัดพัทลุงจำนวน 2แปลงมูลค่า 2,000,000บาทและหนี้สินของนายพิพัฒน์ รัฐกิจประการ (คู่สมรส)จากการกู้ยืมเงินบุคคลอื่นและหนี้ตามสัญญชื้อขายหุ้น จำนวน 93,039,949 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ไม่แสดงจำนวน 95,039,949 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน ปป.ช.ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นางนาทีรัฐกิจประการ และนางนาที รัฐกิจประการได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วสำนักงาน ป.ป.ช.จึงได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรมการ ป.ป.ช.พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาเมื่อเดือนพฤจิกายน 2561 แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 9 เสียงว่านางนาทีรัฐกิจประการตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อก็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จึงเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครับเลือกตั้ง และขอให้ลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 114 วรรคสอง (1), มาตรา 81,มาตรา167 ประกอบมาตรา 188

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำหรับ นางนาที รัชกิจประการ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง และอดีตประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Sommerset University ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาเอกจากคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 ต่อมาเธอได้เข้าร่วมงานการเมืองกับกลุ่มเพื่อนเนวิน และได้รับมอบหมายหน้าที่เลขานุการประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) กระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

นาที รัชกิจประการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทย ในปี พ.ศ. 2555

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 4 แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend