ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สอบจริยธรรม "ช่อ" ยังไม่ถึงมือ กรรมการ ป.ป.ช.

497 1
สอบจริยธรรม ช่อ ยังไม่ถึงมือ กรรมการ ป.ป.ช.

มาตรา 87 เป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่ต้องไต่สวนสอบสวน และเสนอหลักฐานต่อศาลฎีกาเพื่อให้ดำเนินการเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืน โดยขณะนี้ เรื่องร้องเรียนอยู่ในชั้นการตั้งกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน ยังมิได้เสนอมาที่กรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่

จากกรณีที่ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ศรีสุวรรณ จรรยา เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2562 ให้ตรวจสอบ โฆษกพรรคอนาคตใหม่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อ กรณีโพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควร อันเป็นพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 มาตรา 6 ส.ส.จะต้องให้ความเคารพ และปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่สูงยิ่ง เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อความผิดในเรื่องของประมวลจริยธรรม และเป็นความผิดค่อนข้างจะร้ายแรงแหล่งข่าวจาก กรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า กรณีคุณศรีสุวรรณ มาร้อง ป.ป.ช.ให้สอบจริยธรรม น.ส.พรรณิการ์ นั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ให้อำนาจ ป.ป.ช.ตรวจสอบเรื่องดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 การดําเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาตรา 87 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นว่า ผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยการเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไป ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว

ให้นําความในมาตรา 81 และมาตรา 86 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมการเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจมอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ดําเนินการในศาลแทนได้

แหล่งข่าว ป.ป.ช.ยืนยันว่า มาตรา 87 เป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่ต้องไต่สวนสอบสวน และเสนอหลักฐานต่อศาลฎีกาเพื่อให้ดำเนินการเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืน โดยขณะนี้ เรื่องร้องเรียนอยู่ในชั้นการตั้งกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน ยังมิได้เสนอมาที่กรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend