ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

"สรรพากร" ยื่นระงับปิดบริษัท วีลัค มีเดีย เหตุกำลังสอบการเสียภาษี

9.84K 240

"สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ" แม่ "ธนาธร" ยื่นจดทะเบียนเลิกกิจการ บ.วี-ลัค มีเดีย แล้ว อ้างขาดทุนต่อเนื่อง ขณะ "สรรพากร" ส่งหนังสือระงับจดทะเบียนชำระบัญชีทันที ระบุกำลังสอบเสียภาษี

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดยนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจได้มอบอำนาจให้นายฉัตรชัย เตชะมนตรีกุล ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร โดยแนบเอกสารรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2562 ยื่นแสดงเป็นหลักฐาน

สำนักข่าวอิศรารายงานต่อว่า รายงานการประชุมผู้วิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวระบุว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน นับจำนวนหุ้นได้ 4,500,000 หุ้น นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานที่ประชุม วาระพิจารณาให้เลิกบริษัท นางสมพรแถลงว่าเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะเลิกบริษัทหรือไม่ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.2562

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 นายพงศกร ช่วยละแม นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 ระบุว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ได้ทำการตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้าง รายบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด และมีความประสงค์ขอให้ระงับการการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend