ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ดุสิตโพล สำรวจ 10 ปัญหาการเมือง

1.14K 14

นับตั้งแต่เลือกตั้ง ทิศทางการเมืองไทยยังไม่ มีความชัดเจน สวนดุสิตโพล รวบรวม "10 อันดับ" ปัญหา การเมืองไทย ที่คาใจประชาชน ถามเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ส่วนใหญ่ 59.5% ไม่เห็นด้วย ขณะที่ 40.5 % เห็นด้วย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,327 คน เรื่อง ปัญหาการเมืองไทย ที่คาใจประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง สรุปผลได้ดังนี้ "10 อันดับ" ปัญหา การเมืองไทย ที่คาใจประชาชน เรื่องแรก การจัดตั้งรัฐบาล 46.87 เปอร์เซ็นต์เห็นว่า เพราะ ใช้เวลานานในการจัดตั้ง ยังไม่เห็นความชัดเจน จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ถัดมา 38.28 % บอกว่า เป็นเรื่อง การทุจริตคอรัปชัน มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

33.38 % ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เพราะ กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนน สูตรคำนวณไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ 26.53 % กังวลกับ การบริหารประเทศของรัฐบาล เพราะ ประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หาเสียงไว้จะสามารถทำได้หรือไม่ และกลัวรัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ / 25.62 % สงสัย เรื่อง ที่มา ส.ว. 250 เพราะ หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส เรื่องอื่นๆ มีทั้ง การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะ มีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ปัญหาตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. ถือหุ้นสื่อ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ การใช้งบประมาณ และ คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง

ขณะที่ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ผลสำรวจภาคสนาม ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่าง เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง ถามถึง การตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง สส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน และ สว. ปรากฏว่า 87.2 % เห็นด้วยต่อ ให้ตรวจสอบทั้งหมด

ถามเรื่องความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง 67.5 % บอกว่า กังวลมาก ถึง มากที่สุดต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย 23.2 % กังวลกังวลปานกลาง และ

9.3 % กังวลน้อย ถึง ไม่กังวลเลย ถามว่า เบื่อไหม ต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ 92.4 % บอก รู้สึก เบื่อ เบื่อสุด ๆ ถึง โคตรเบื่อ ขณะที่เพียง

7.6 รู้สึกไม่เบื่อ ถึงสนุก ต่อปัญหาการเมือง

ถามเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ส่วนใหญ่ 59.5% ไม่เห็นด้วย ขณะที่ 40.5 % เห็นด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend